(iFinnmark)

Én uke før skolestart, oppdager hovedutvalgslederen at voksenopplæringen ikke tar inn elever, og at pengene ikke strekker til for å få opprettholdt tilbudet.

– Jeg ble nå nettopp klar over dette, i dag formiddag. Jeg har forsøkt å få til oppstart der nå før skolestart, men per nå har jeg ikke klart å få det til. Vi har ikke penger, sier Ingebrigtsen.

LES OGSÅ: Måtte nylig kutte 20 millioner – sjefene reiste verden rundt for 2,2 millioner

LES OGSÅ: Ap-leder i strupen på Ingebrigtsen: – Har fått henvedelser på at du stort sett oppholder deg utenfor fylkesbygget

– Skulle ikke nedlegges

I fylkestinget i juni i år fremmet KrFs Svein Iversen forslag om at kveldstilbudet ved Alta videregående skole skulle opprettholdes. Forslaget ble oversendt HUK.

Dette betyr at tilbudet ikke skulle nedlegges, sier Høyres Kristen Albert Ellingsen.

– Det ble enstemmig vedtatt at tilbudet ikke skulle nedlegges. Dette betyr i praksis at det opprettholdes. Så skal man diskutere i HUK hva som skal skje i fremtiden. HUK har ikke økonomiansvar. Det er fylkestinget som må finne penger, sier han.

Ellingsen sier også at han snakket med Ingebrigtsen om dette i forrige uke.

– Dette er et politisk vedtak som ikke er fulgt opp politisk.

Opplæringssjef Lisbeth Sandstrøen tolket ikke det som et forslag som ble realbehandlet, altså ble det ikke funnet penger til tilbudet.

Hun syntes ikke det var økonomisk forsvarlig å opprettholde tilbudet- da bare én kandidat gjennom godkjenningssentralen med voksenrett søkte på plass.

LES HELE SAKEN MED SANDSTRØEN HER: Opplæringssjefen mener at det var ikke økonomisk forsvarlig å opprettholde voksenopplæringen: Bare én søker med voksenrett

– Kan bli vanskelig

Johnny Ingebrigtsen sier at det ikke ble vedtatt at vokenopplæringen skullle opprettholdes.

– Men det ble vedtatt at forslaget skulle oversendes HUK, for videre behandling. Jeg fattet jo intensjonen. Og ønsket fra fylkestinget var at vi skulle fortsette å ha dette tilbudet. Så jeg har forsøkt å få det til. Men det koster mye penger. Vi har ikke de pengene. Vi må ta en bredere behandling av dette på førstkommende HUK-møte som er i oktober – men vi har en stram økonomi, så jeg ser for meg at det kan bli vanskelig.

– Kan voksenopplæringen bli nedlagt?

– Det er ikke riktig å si det. Men i verste fall så blir det ikke oppstart nå i høst.

– Selv om det er politisk enighet om det?

– Ja. Slik er de politiske realitetene når vi ikke finner penger. Vi skulle ha funnet penger. Det kan være det starter opp neste høst.

– Hva gjør du videre med dette nå?

– Jeg jobber videre med dette frem til skolestart. Og prøver å finne løsninger.

LES OGSÅ: Skal snakke utdanningskutt for åpne dører

LES OGSÅ: Ville forberede seg på 400 færre elever - ble nedstemt

– Svært alvorlig

Kristen Albert Ellingsen (H) reagerer sterkt.

– Det ble vedtatt at tilbudet opprettholdes. Hvordan administrasjonen har greid å tolke dette på annet vis, enn at det skal tas opp elever, det skjønner jeg ikke. Dette begynner å haste. Dette vil vi følge opp. Det er ingen politisk strid om voksenopplæringen skal opprettholdes.

Også partikollega Marianne Haukland er opprørt.

– Dette er et veldig viktig tilbud til elevene. Konsekvensene av at dette ikke blir noe av, er at de elevene som tenkte å søke seg inn på tilbudet, mister denne opplæringen. Dette er engasjerte elever, som har lyst til å fullføre. konsekvensen er at de planene de ungdommene eller voksne har, vil bli satt på vent. Vi ser svært alvorlig på dette.

Haukland sier at de har sendt e-poster til Ingebrigtsen med henvendelser.

– Vi ønsker å se på hvordan han har fulgt opp dette politiske vedtaket. Det er dårlig kommunikasjons på dette. Politisk er det Ingebrigtsen som  har ansvar for at politiske vedtak følges opp.

LES OGSÅ: Nå svarer Sandtrøen: – Reisene var nødvendige, og alkohol på møter er tradisjon