(iFinnmark)

Vi går tilbake til 2019, da Hakkstabben skulle fjernes fra anløpslista fra 1. juli 2019.

Etter både korrespondanse og mediestorm, løste saken seg ved at Alta kommune bidro til at anløpene skulle fortsette ut 2020.

Vi startet ny «prosess» for å beholde anløpene etter 01.01.21, ved at vi sendte brev til Samferdselsavdelinga på fylket og Alta kommune 15.10.19.

Vi har ikke mottatt noe svar på denne henvendelsen, og sendte nytt skriv til samferdselsavdelinga og Alta kommune 04.06.20.

Så fikk vi møte fylkesrådsmedlemmer, politikere i Alta, samt andre aktører i Alta havn, 01.10.2020. Der fikk vi presentert våre behov for fortsatt anløp.

Etter møtet sendte vi på nytt skriv om saken, datert 4.10 til fylkesrådsmedlemmer, samferdselsavdelinga, Alta kommune og de politiske partier i Alta.

Vi venter fortsatt på avklaring i saken.

Vi har stilt følgende spørsmål:

1. Passasjertrafikk.

Hvordan skal beboerne på Hakkstabben komme seg til Altneset, for å rekke skoleruta 340, før kl. 07.00 om morgenen? Det er nærmere 8 km vei. Og hvordan skal de komme seg hjem om kvelden?

Hvordan skal de passasjerer som reiser med Altafjordxpressen til Altneset, komme seg mellom Hakkstabben og Altneset? Alle har ikke bil og sertifikat. Dette gjelder både fastboende og fritidsbeboere.

Å kutte anløp av Hakkstabben kan sammenlignes med at lokalbussen sløyfer et stopp i ruta og kjører 8 km til neste stopp.

2. Godstrafikk.

Hvordan skal dette håndteres i fremtiden? Der er ikke lagerplass på Altneset, der er ikke muligheter å sette gods på kaia, da det ikke er tillatt for kjøretøy med akseltrykk over 2 t å kjøre ut. Hvordan skal søppelcontainere, drivstoff og strøsand fraktes til operatør på Hakkstabben? Vi kan ikke få gods transportert på kjøretøy, uten en overnatting på minst 2 døgn til neste «fergeavgang».

3. Posttransport.

Posten har avtale med Boreal om transport av post til Rognsundstedene. Depot for post til Hakkstabben, ligger ved Hakkstabben kai. Hvordan skal dette håndteres?

4. Parkering.

Hvor skal de brukere som har bil stasjonert på øya sette sine kjøretøy når de er «på reise»? Der er bare plass for en håndfull biler på Altneset, og veien er for smal til å hensette kjøretøy i veikanten.

5. oppbacking/reserveløsning.

Vi har tidligere skrevet om tilfeller der det har vært ekstra anløp av Hakkstabben, da i forbindelse med overtallig passasjertall, kansellering i andre ruter, og værforhold på Altneset. I tillegg var Altneset kombibåtkai satt ut av drift nesten hele vinteren 2019/2020, og all trafikk med Altafjordxpressen gikk da over Hakkstabben. Hvordan kan man håndtere dette i fremtiden, når Hakkstabben er sløyfet som anløpssted? Det er 10 min mellom anløp på Storekorsnes (fastlandet) og Hakkstabben. Dersom rutebåten må gå helt til Altneset, 25 min, vil avviket i ruta bli for stort til at ekstraanløp kan gjennomføres.

6. Dagligvarer.

Mange beboere gjør sin dagligvarehandel på butikken i Kvalfjord. Varebestilling ringes inn, og varene blir levert på Hakkstabben kai. Må beboerne i område bruke en hel dag for å få gjort sine innkjøp?

7. Fv 31 (8010).

Veien er i underkant av 10 km fra Hakkstabben kai til Havnebukt på Altneset. Dersom man ønsker større persontrafikk på denne veistrekningen, kreves også en større oppgradering av veien, som var ferdig i 1986, og ikke er påkostet noe etter det.

Alle disse punkt har vært tatt opp i tidligere skriv med nærmere redegjørelse. Vi legger ved kart over anløpene mellom Rognsundstedene og Storekorsnes for at dere kan se at anløpet ikke vil medføre noe forlengelse i ruta.

Det er de 3 siste år, tatt i bruk 3 fritidsboliger, som helårsboliger på Hakkstabben. Denne vinteren er 2 fritidsboliger tatt i bruk på Altneset. Og til våren flytter det inn en familie med 1 barn i skolealderen på Hakkstabben.

Vi minner her om at Troms og Finnmark for 2020 mottok kr 69,7 mill. av havbruksfondet, og Alta kommune rundt kr 38,9 mill. Vi tenker at noe av disse midlene bør tilbakeføres de områder som havbrukene har sine lokaliteter (bla. alle fjordene i Rognsund), i form av kommunikasjoner og annen infrastruktur.

Med vennlig hilsen

Merete H. Bergly (leder) Frank H. Kristensen (nestleder)

Eva Steffensen (styremedlem.) Asbjørn Steffensen (styremedlem.)

Bente Samuelsen (styremedlem.)