Vi sendte 6 spørsmål om korona til alle kommunene i Finnmark. Her er svarene vi fikk

I enkelte kommuner forventer man også en annerledes 17. mai-feiring i år. Så langt er 1562 personer testet for korona i Finnmark.