– Vi ønsker å få tak i eierne før vi går inn og tar bilene

Kommunen vil vurdere tvangsmidler dersom eierne av disse to bilene ikke fjerner kjøretøyene.