«Vi imøteser en dialog om hvordan vi sammen kan hindre at smitten brer seg raskt fra sør til vår landsdel»

Alta-ordfører Monica Nielsen.

Alta-ordfører Monica Nielsen. Foto:

Av
DEL

Meninger (iFinnmark) Kommunene Tromsø, Bodø og Alta har alle innført bestemmelser om hjemmekarantene ved innreise fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Bestemmelsene har vært praktisert forholdsvis strengt, men det er åpning for å reise videre til planlagt oppholdssted for personer uten symptomer, og transittopphold i de aktuelle fylkene er unntatt.

Videre er det unntak for fører og personell av vare- og passasjertransport, og vi forholder oss selvsagt til nasjonale regler vedrørende nøkkelpersonell i samfunnskritiske funksjoner.

Bakgrunnen for karantenekravene i våre kommuner er at vi pr. i dag har en relativt gunstig situasjon med få smittede, og det er viktig å begrense smittepresset. Våre kommuner er vertskommuner for viktig samfunnskritisk infrastruktur.

Vår landsdel preges av store avstander med ustabile værforhold. Videre er det mangel på både smittevernutstyr og utstyr til testing for koronasmitte.

Samlet innebærer dette at samfunnskritiske funksjoner i vår landsdel er spesielt sårbare. Dette gjelder ikke minst sykehus og ambulansetjenester

. Vi har fortsatt relativt lavt smittepress i landsdelen, og ovennevnte sårbarhetsfaktorer tilsier at det er svært viktig å holde smittepresset nede så langt vi kan den nærmeste tiden.

Vi er kjent med at både justisministeren og folkehelseinstituttet (FHI) gikk 19.3.2020 ut med en anbefaling om å ikke ha lokale karantenebestemmelser.

Vi imøteser en dialog mellom nasjonale myndigheter/fylkesmennene og kommunene om hvordan vi sammen kan hindre at smitten brer seg raskt fra sør til vår landsdel, samtidig som vi får en god samordning mellom kommunene.

Artikkeltags