Sensitive opplysninger om de kommunalt ansatte lå åpent ute på kommunens datamaskiner i halvt år

Medarbeidersamtaler, advarsler og bekymringsmeldinger om ansatte i Kautokeino kommune har ligget på åpne dataservere i et halvt års tid.