Bombetrusselen mot Norwegian-flyet: Derfor blir den skyldige neppe straffet

Trusselen ble sendt ukryptert fra en finsk skole, og endte med stans i all trafikk til og fra flyplassen i Finnmark.