Vegvesenet må spare penger. Det kan gå ut over disse to store, planlagte prosjektene

Totalt mener Statens vegvesen de kan spare opp mot 100 milliarder kroner på 120 ulike prosjekter med en totalramme på 600 milliarder kroner rundt om i landet. To tunnelprosjekter i Finnmark berøres, hvorav det ene fjernes helt.