Tømmer Bunnpris, stenger dørene og flytter: Har midlertidig ordning for postpakker