(iFinnmark)

Flertallet i SVs nominasjonskomite i Finnmark viser til dagens oppslag med Hanne Harila og Sigurd Richardsen i ifinnmark.no. Flertallet i komiteen mener påstandene, og grunnlaget for disse, som fremmes i intervjuet i Ifinnmark.no 3. mars, ikke er korrekte.

LES OGSÅ: Letter på sløret i podkast: – De utnyttet situasjonen da jeg skulle få barn

Påstandene om at komiteflertallet utnyttet Harilas graviditet er ikke riktig. Medio oktober får komiteen epost med et utkast til liste fra lederen av nominasjonskomiteen, Hanne Harila. Denne skulle være et utgangspunkt for arbeidet i komiteen. Samtidig blir komiteens medlem Reidar Johansen, gjort oppmerksom på at Harila er gravid og nær nedkomst. Hverken Johansen eller komiteen for øvrig, visste noe om dette på et tidligere tidspunkt.

LES OGSÅ: Sigurd går i strupen på 1.- og 2. kandidaten: – De endret reglene underveis

Komiteen – og komiteens flertall – jobbet seriøst under hele prosessen. At det oppsto forsinkelser og problemer med oppmøte er beklagelig. Men møteform i ei digital tid, var og er ikke enkelt. Leder i komiteen hadde til enhver tid tilgang til møter og vi prøvde å tilpasse tidspunkt.

LES OGSÅ: Flere melder seg ut av partiet: – Vi kan ikke forsvare prosessen som har vært

Vi har arbeidet utfra vår oppgave: Å lage et forslag til valgliste for SV i Finnmark valgkrets til nominasjonsmøte. Vi har opptrådt i komiteen og i arbeidet rundt, i tråd med normal prosedyre ved nominasjoner og vi har levert rapport fra prosessen til fylkesstyret. Vi beklager den uroen som har oppstått i forbindelse med nominasjonen.

LES OGSÅ: «Nomineres Tommy, må man kunne svare på oppslag om sykehus, valgkampboikott og oppfordring til å stemme på andre parti»

Vi har aldri hatt til hensikt å skade eller utelate noen i prosessen. Vi har heller ikke deltatt i mediedebatten rundt dette og ønsker ikke å gjøre det i fortsettelsen. SV er nå i gang med en intern evaluering av nominasjonsprosessen. Vi forholder oss til dette.

SV er et feministisk parti og vi har som et av to parti i Finnmark en kvinne på topp ved Amy Brox Weber.

LES OGSÅ: SV-Bjarne må jobbe hardt for å holde et splittet fylkesparti sammen: – Prosessen har vært utfordrende