(iFinnmark)

Styret i Alta Frp vil påpeke at lokallaget ikke har tatt stilling til om Alta kommune bør bli en del av Troms fylkeskommune, hvis det ender med oppløsing av dagens fylkeskommune.

Denne debatten er viktig, men samtidig så prinsipiell at det vil være svært viktig å gjennomføre en grundig prosess før vedtak fattes.

Vi vil gjennomføre en undersøkelse blant våre medlemmer om dem mener det bør iverksettes en prosess for å få belyst fordeler og ulemper ved at Alta kommune eventuelt blir en del av Troms fylke.

Styret mener også at denne saken er så prinsipiell at før politikere i kommunestyret skal gjøre noe vedtak, så må innbyggerne sine meninger bli hørt gjennom en folkeavstemning, og resultatet må være bindende. Da må også innbyggerne vite hvilke fordeler og ulemper en slik avgjørelse vil ha.

Styret mener også at alle må kunne få ytre sine meninger i denne saken, uten at noen skal hetses for sine meninger.