Slo seg selv konkurs. Har fått krav på over 2,7 millioner

Selskapet drev i tre år – med røde tall.