(iFinnmark)

Finnmark Dagblad er den som har flest opplag, med 60 flere opplag siden februar 2020 og fram til januar 2021. Til sammen er oppslagstallene for Finnmark Dagblad på 7.853 trykk.

Imidlertid er det Finnmarken som går mest opp, med 177 flere trykte eksemplarer siden i fjor.

Også Hammerfestingen og Altaposten øker betraktelig, med henholdsvis økning på 107 og 72 eksemplarer.

Flere øker

Kyst og Fjord øker med 113 opplag, mens Østhavet og Sør-Varanger Avis øker sine opplag med henholdsvis to og ett opplag hver seg.

Finnmarksposten går mest ned i opplag, med minus 52 opplag siden fjoråret, mens Ságat går ned med 41.

Også Ávvir går ned med – 31 opplag.