(iFinnmark)

Regionreform, nærpolitireform og sentralisering av statlige arbeidsplasser har gått hardt ut over mange steder i vårt Finnmark. Den reformen som de nå ønsker å gjennomføre er domstolsreformen.

Domstolsreformen vil gå særlig hardt ut over Vadsø, men også Hammerfest. Hvis regjeringas forslag får flertall med FrP vil Øst-Finnmark tingrett bli reformens største taper. Halvparten av sakene til Øst-Finnmark vil forsvinne siden Sør-Varanger kommune er foreslått lagt inn under Indre Finnmark tingrett i Tana.

Dette betyr at bemanninga i tingretten i Vadsø minst halveres uansett hva regjeringa og FrP måtte mene. Senterpartiet frykter det bare er snakk om tid før alle ansatte i tingretten forsvinner fra Vadsø siden regjeringa ikke foreslår en minimumsbemanning.

I tillegg vil domstolsreformen sette både advokatjobber, arbeidsplasser i politiet og fengselet for folk i både Vadsø og Vardø i fare siden disse i stor grad er avhengige av en tingrett i nærheten. Hvis enda flere familier må flytte på grunn av denne reformen vil det igjen gå ut over butikker, restauranter, utsteder, hotellene, taxinæringa, flytilbudet osv.

Det vil også gjøre hverdagen vanskeligere for vanlige folk som skal i tingretten. Familier i Vardø og Vadsø som for eksempel står i en vanskelig barnefordelingssak kan risikere å måtte dra til Alta. Firma eller privatpersoner som vil ta inn en sivil sak for retten risikerer å måtte dra til Alta for å avgjøre saken.

En straffesak hvor både partene, advokatene og aktor er fra Vadsø risikerer i fremtiden å måtte dra til Alta for å gå i tingretten. Dette er noe helt annet enn konsekvensene for noen i Sandefjord som med reformen må kjøre 4-felts motorvei til Tønsberg i 25 minutter, eller noen i Sandnes som i verste fall må ta tog som koster 40 kr og tar 16 minutter til Stavanger. Men det virker ikke som om regjeringa eller FrP forstår dette.

Det er utrolig skuffende at FrPs Bengt Rune Strifeldt, Høyres Frank Bakke Jensen og Marianne Hakland har latt Finnmark bli regjeringas store taper i regjeringas reformer. Jeg håper at velgerne i 2021 vil velge noen som tar Finnmark på alvor, kjemper for hver eneste arbeidsplass og vil bringe arbeid, aktivitet og vekst til i Finnmark fremfor å sentralisere og flytte alt de kan bort fra fylket vårt.

Senterpartiet vil gi fisken tilbake til folket, reversere tvangssammenslåinga mellom Troms og Finnmark, bevare tingrettene, få mer politi på lensmannskontorene og legge til rette for vekst, forutsigbarhet, utvikling og gode lokalsamfunn i Finnmark.