(iFinnmark)

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) var tirsdag i Alta. Der fikk han informasjon om planene til Alta Havn, en tur gjennom Alta på E6 om informasjon og utfordringene der, og ikke minst en befaring av E45 i Kløfta mellom Alta og Kautokeino.

På direkte spørsmål fra iFinnmark lovet han at strekningen E45 i Kløfta skal med i neste rullering av Nasjonal transportplan våren 2021. Strekningen er rasfarlig og er også utfordrende for tungtrafikk om vinteren.

– Når jeg sier det er realistisk, så er det realistisk, sier Dale til iFinnmark.

Stor utfordring her

– Og da blir strekningen utbedret?

– Det mener jeg det er all grunn til. Vi har fått til en vekst i rassikringsmidlene de siste årene, og det er avgjørende for trafikksikkerhet og for å bedre regulariteten. Da må vi gjennomføre de prosjektene hvor vi har store utfordringer. Dette er en av dem. Når vi rullerer NTP (Nasjonal Transportplan) fra 2021 må vi finne en løsning som gjør at vi blir ferdig med dette prosjektet, sier han.

Kløfta-prosjektet var inne i forrige NTP, og var klar for igangsetting, men ble flyttet ut da gjeldende NTP for 2018–2029 ble vedtatt i 2017.

Skal klare å realisere

Når regjeringen legger frem rullering av NTP våren 2021, så skal Kløfta være inne, og Dale lover at det skal ferdigstilles innen 2029.

– Jeg mener at den framdriften som nå ligger inne på dette prosjektet, og at man ser at det ikke ferdigstilles før på 2030-tallet, så blir det for sakte. Dette må vi klare å realisere innenfor dagens NTP som er før 2029, sier han.

Fikk lovnader fra Siv

Fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp er klar på én ting angående E45 i Kløfta.

– Den skal ferdigstilles før 2029, sa han under et lunsjmøte tirsdag på Kunnskapsparken blant annet sammen med daglig leder Kjetil Kristensen i Alta næringsforening.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

– Jeg har dessuten fått lovnader om det, sa Persen.

Under befaringen i Kløfta kunne Persen informere iFinnmarks utsendte at han hadde vært i samtale med partileder Siv Jensen om Kløfta.

– Hun sa da at Jon Georg ville ha med gode nyheter til Alta om Kløfta, sier Odd Eilert Persen med et lurt smil.

Hva med RV94?

Under lønsjmøtet med Alta Næringsforeningen understreket daglig leder Kjetil Kristensen aksen med E45 fra finskegrensa til Hammerfest.

Han viste til at i NHOs kommune-NM er Alta nummer to og Hammerfest nummer tre blant kommunene i Troms og Finnmark.

– Da er det viktig at veiene bygges ut fra Kløfta og videre, sa han.

Jon Georg Dale kunne tirsdag ikke gi noen lovnader for videre utbygging på E6 fra Alta og RV 94 mot Hammerfest.

– Nå er det viktig at de lokale og regionale politikerne prioriterer sine prosjekter, og så skal vi vurdere alt når vi skal rullere NTP våren 2021, sier Jon Georg Dale.