Så mange er permitterte og søker om dagpenger i din kommune

Vi har laget en oversikt over alle kommunene i Finnmark over hvor mange søkere det var på dagpenger onsdag denne uka.