(iFinnmark)

Frps Rut Olsen trekker seg fra lokalpolitikken i Alta.

– Jeg har vært så mange år i kommunestyret, at motivasjonen er ikke til stede. Jeg har kjempetro på den nye regionen og Finnmark, i motsetning til politikere i Arbeiderpartiet. Jeg ønsker inderlig at vi skal bli ferdig med intern krangel og slåss mot makta i Oslo i stedet for internt, sier Rut Olsen.

Hun legger ikke skjul på at avgjørelsen har vært krevende.

– Man går i full jobb og skal følge opp både fylkes- og lokalpolitikk. Jeg hadde veldig lyst å få ordførerkjedet på Ronny Berg der det hører hjemme, så når ikke det heller ble, så tapte hele Alta på det. Vi kunne ikke fått en bedre ordførere enn Ronny. Det er klart at det har vært en vanskelig avgjørelse, politikken går i blodet. Men med dette valget kan jeg bruke mer tid på min jobb for hele Finnmark enn jeg har maktet å følge opp tidligere, fastholder Olsen.

Hun sier at det som har vært det hardeste slaget var konstitueringen i kommunestyret i Alta, hvor blå side tapte makta.

– Hvis noe har knekt meg i politikken var det konstitueringen. Mange forventet at vi som politikere skal være herdet og tåle det meste, men akkurat det handlet ikke om politikk men å bli dolket i ryggen av noen du trodde var din venn, det har gjort noe med motivasjonen min. Gleden over å være i Alta kommunestyret forsvant med det. Hets har familien min følt mer på. Jeg har opplevd mye støtte også fra folket i Alta, og har nok vært litt som Listhaug, et sånn elsk-hat-objekt. Mange er utrolig imøtekommende og man får en klapp på skuldra. Det betyr veldig mye, sier Olsen.

I en pressemelding redegjør Olsen utdypende for valget om å trekke seg:

TREKKER MEG FRA LOKALPOLITIKKEN OG ØNSKER Å SATSE 100 % PÅ FYLKESPOLITIKKEN, med forbehold om at Frp og velgere gir meg tillit. Etter vel 16 år i Alta kommunestyret og 12 år i fylkespolitikken har jeg kjent på at det blir for krevende å drive både med lokal og fylkespolitikk i tillegg til at man skal ha full jobb. Derfor har jeg brukt mye av tiden før jul til å finne ut av veien videre i politikken. Det skal heller ikke legges skjul på at det som skjedde under forrige valg og konstitueringen har gjort noe med min motivasjon for å fortsette lokalt i Alta. Dette unner jeg ikke noen politikere å oppleve igjen. Og håper for all ettertid at alle vi som søker politisk makt bestreber oss på å få den makten ut fra velgeres tillit og stemmer. Slikt skaper politikerforakt og gjør fort at både folk og politikere selv mister troen på valg og demokrati. Det jeg derimot er kjempemotivert for å ta løs på er den nye regionen mellom Troms og Finnmark. Det er heller ingen tvil om at det vil bli kjempeviktig å velge uredde og erfarne politikere dit. Ikke minst politikere med evne og vilje til å løfte å ta det nye fylket fremover og opp, i stedet for tilbake. Har også vurdert det dit hen at jeg kan gjøre en vel så viktig jobb i det nye fylkestinget med tanke på helsetjenester, infrastruktur, ferger, hurtigbåter, skoler og annet i det nye fylkestinget, i motsetning til hva jeg kan gjøre i Alta kommunestyre. Alt dette selvfølgelig om jeg får den tilliten jeg trenger fra eget parti og dere som velgere. Alta Frp har over tid bygd seg opp til et av de største og mest robuste lokallag i Alta. Vi har masse dyktige folk som både ønsker og vil ta Alta Frp videre, personer som Svein Berg, Odd Erling Mikaelsen og Laila Pedersen med flere. Derfor sier jeg nå takk for meg etter vel 16 år i Alta kommunestyre, og ikke minst vil jeg takke alle dere som hadde tro på meg, stemte på meg, og ga meg gode tilbakemeldinger samt et klapp på skulderen. Det har varmet og gjort ting enklere å stå på i stormer. Og hvem vet, plutselig så er jeg tilbake igjen om 4 år. Det vil tiden vise. Mvh Rut Olsen, Alta Frp