Ringt ned etter lansering av tomteplaner: – Det har vært en enorm interesse

Altahøyden utbygging AS håper de kan begynne å tilrettelegge 16 tomter til næringsaktører i løpet av høsten.