Raymond merker at flere ordner hjemmekontor, og er raka for enkelte varer

Merker også endring i mønsteret til kunder.