Bygdefolket er i harnisk etter at dette veiskiltet kom opp. Snakkes om å bruke vinkelsliper

Bygdefolket er i harnisk. Det sørget Statens vegvesen for ved å sette opp et nytt skilt ved E6. Bygdefolket tror det er kommunen som har skylda i forbindelse med jobben med nye stedsnavn på veier i kommunen. Noen truer sågar å ta vinkelsliperen fatt ...