(iFinnmark)

Jeg vil starte dette innlegget med å si at regionreformen er ingen ny sak som dukket opp plutselig. Den ble vedtatt for ganske mange år siden da Ap/Sv og Sp satt i regjering og fikk et stort flertall med seg i Stortinget.

Selv Helga Pedersen var desperat og truet med tvang om vi ikke slo oss sammen frivillig. Det hevdes også av Ap/Sv/Sp i i Finnmark at sammenslåingen kom som et benkeforslag fra Frp. Dette er direkte usannheter.

Benkeforslag eksisterer ikke på Stortinget og er ikke lov. Det jeg og kan være kritisk til, er at oppgaver burde kommet først, før sammenslåingsvedtaket. Og regjeringen burde vært flinkere med dialogen ut til Finnmark, i stedet har aktivister og Ap fått sittet i ro med stor spalteplass hvor de har nøret opp under følelser som evakueringen, krigen og mye annet. Det beklager jeg. Ingen liker endringer, og slettes ikke store endringer.

Derfor var min første tanke nei og atter nei. Etter hvert som årene gikk endret jeg gradvis mer og mer innstilling til dette. Og jeg begynte å se på mulighetene. Store muligheter for mitt hjemfylke. Det er ingen hemmelighet at Frp har programfestet at man ønsker en nedlegging av fylkeskommuner, og fordele oppgavene til større robuste kommuner, da fylkeskommuner i dag er blitt et unødvendig pengesluk og byråkrati.

Frp styrer som kjent ikke alene, og det ble inngått et forlik med Venstre og Krf om regioner. Hvor tanken bak er at mange og større oppgaver skal flyttes ut av Oslo og til de større regioner. Med andre ord en desentralisering av oppgaver som i dag foregår nede i Oslo. Om jeg da ser fremover så tenker jeg at dette må bli bra. Samtidig som vi i Nord Norge kan legge bort krangling og kiving mot hverandre, noe vi er godt kjent for.

Det handler om Vadsø mot Vardø, Hammerfest mot Alta, øst mot vest, Tromsø mot Finnmark o.s.v dette er ikke fruktbart over tid. Vi i Finnmark har i oss selv svært liten « kjøttvekt» mot makten i Oslo. Derfor har jeg et stort ønske om at ved et samarbeid med Troms, så vil vi sammen få en langt større slagkraft ned mot Oslo, enn det vi har i dag.Det er ikke Troms som skal « ta» Finnmark som mange hevder.

Det er i Oslo makten utøves, og det er dit vi må begynne å rette blikket som politikere. Troms sliter med mye av de samme utfordringer som vi gjør, det være seg kyst, fiskeri, i infrastruktur og klima. I dag prater noen Finnmarkinger som om vi er så forskjellig fra Troms, og ingen forstår oss.

Dette er kun skremsel og propaganda, og intet annet. Om fylkestinget i Vadsø ikke blir som før i dagens form, det går greit, det som vil være viktig er å ivareta Vadsø med andre arbeidsplasser. Selv Statsministeren har pålagt oss det. Derfor synes jeg det blir helt feil at Ap i fylkestinget misbruker sin makt, ved å nekte å delta i en fellesnemd, noe som kan få store konsekvenser for både Vadsø og Finnmark forøvrig.

Så når Finnmark Ap opptrer som at Stortinget er underlagt Finnmark fylkeskommune, så tenker jeg Ap fullstendig har misforstått sin rolle. Og den som spiller det høyeste spillet på vegne av Finnmark er nå Finnmark Ap, med de konsekvenser det kan måtte medføre. For det som skjedde i siste fylkesting er ikke politikk i et demokratisk land, men anarki. Derfor hevder jeg at Ap er ikke lenger et styringsdyktig og ansvarlig parti.

Den såkalte folkeavstemmingen som Ap arrangerte lang tid etter at vedtak var fattet, sa Ragnhild Vassvik skulle brukes til å dra ned til Statsministerens kontor for å få Erna Solberg til å snu. Derfor sa Finnmark Ap til folket at det var svært viktig at flest mulig stemte nei. Så ble gjort. Og Vassvik reiste ned til Oslo hvor statsministeren fortsatt sa nei. '

Derfor mener jeg at Finnmark Ap misbruker denne folkeavstemmningen. For de fortalte ikke folket at de ville bruke folkets nei til å bedrive aktivisme overfor det norske Storting. Noe som faktisk er ulovlig.

Det er ikke slik at Troms skal komme å ta Håja fra Hammerfest, eller Halde fra Alta som man kan få inntrykk av. Vi skal alle fortsatt være Finnmarkinger i vårt hjerte, selv om vi får et felles fylkesting som vil utløse betydelig mere midler til å gi tjenester til folket. Derfor er jeg for en regionreform.