(iFinnmark)

Jeg registrerer at mange begynner få kalde føtter, spesielt enkelte ordførere som nå ønsker seg inn i fellesnemnd. Og de fikk med et knapt flertall viljen sin til å gå for en fellesnemnd. Noe som gjør at hensynet til folkeviljen, og respekten for folket i Finnmark er like lav i Finnmark Ap, som hos regjeringspartiene som banket gjennom et ulovlig benkeforslag. Og de mener de må få 19-19, noe som et lite sannsynlig, og som opposisjonspolitikere i Troms er uenig med, fordi det blir skjevt i forhold til folketall.

Man kan undre seg hva de driver med: Skaper håp og kampvilje hos folket, slik at de kan stille seg på lister og sikre flertall til partiet, for så å tråkke det ned som et opprør. Det er ikke slik man styrer et folk, eller en kommune. En ting hadde vært om de var klart JA-mennesker fra begynnelsen av, men ikke når de kommer snikende inn bak ryggen på en med en kniv for å dolke folket i ryggen.
For det er uten tvil det de gjør når de velger å IKKE lytte til folket, som har stemt, sagt sitt, og som er villige til å stå på barrikadene for sitt fylke. Et svik mot de som hele tiden har kjempet hardt. Her har Finnmark Ap helt klart solgt skinnet før bjørnen er skutt, og det er nå ikke lange veien til skjegget i postkassa; For folket husker sviket! Det kan jeg som finnmarking banne på!

Jeg registrerer at ja-folket er snare med å henvise til usikkerhet, og at de ikke har et fylke etter 2020. Eller at ting blir så vanskelig, for Finnmark Fylkeskommune drives dårlig.
Først og fremst så er det alltid usikkerhet når det hauses opp i media med løgn og usannheter som at de står uten jobb etter 2020, eller at fylkeskommunen vil opphøre. Det medfører ikke riktighet, og flere jurister har uttalt seg i saken; Fylkeskommunen opphører ikke før fylkeskommunen selv velger å legge den ned.

Det andre er at jeg har levd store deler av mitt liv på grensen mellom Troms og Finnmark, og sett hvordan folket i Troms har blitt regel rett «rævkjørt» gang på gang av Fylkeskommunen der; Veiløse bygder i Kvænangen har tapt mange båtanløp, Arnøya for ikke skredsikringen de trenger for å opprettholde bolyst der ute. For ikke å snakke om alle gangene kystsamfunnene har måtte lide pga manglende prioritereringer. Ja, med mindre det er ønske om oppdrett selvfølgelig, da har fylket vært snar med å presse på. Og Troms er ikke bedre drevet enn Finnmark, og jeg ser med gru hvordan utkantene i Finnmark vil bli en utkant i utkanten, og sakte dø under den nye regionen. Gresset er ikke grønnere på den andre siden av gjerdet. Det er, som min mor bruker si, «Pessbreint».

Det siste i min tirade er at så lenge det strides om lovligheten av vedtaket 8.6.17, så kan man ikke slå sammen fylkene. Det handler om at Stortinget og Regjeringen er pliktig til å følge lover og regler her i landet som oss andre, og ideologiske og politiske vedtak skal ikke gjøres uten at det er forankret i lovverket. Vi kan ikke godta lovløse tilstander bare fordi de som tok valget var folkevalgt, for da er vi selv med-lovbrytere. DA er vi ikke bedre enn vanlige kriminelle, bare at denne gangen har vi godtatt lovbrudd fordi overmakta sa vi skulle; og da er vi ikke lenger i et demokrati, men et diktatur.
Et prosessvarsel vil midlertidig stoppe prosessen, til den engang er ferdig i rettssystemet, og jeg regner med det vil ta lang tid; Vi har både Høyesterett og Europeiske Menneskerettsdomstolen det skal igjennom; Og det tar tid. Så vi kan se frem til å beholde fylkene i ihvertfall 5-10 år ennå.

Jeg mener fortsatt at vi trenger fylkeskommunene, selv om politikerne som vil ha reformen, mener det er et bortkastet element. Vi må ikke glemme hvorfor vi i utgangspunktet har fylkeskommunene;
Det er forankret i Formannskapslovene fra 1837 og omhandler lokal råderett, og ikke minst; Det er en buffer mellom kommunene og Regjeringen. Og hensikten er ikke at det skal være byråkrati, men at den skal forhindre at kommunene står alene mot overmakta. For tror du Loppa, Alta eller Lebesby ville hatt noe å si overfor Regjeringen alene?

Tror man virkelig at kommunene i Finnmark ville hatt noen reell påvirkning overfor regjeringa dersom de stod alene? Svaret er NEI! Uten et fellesskap, uten et lokalt forankret fylke, så ville de blitt overkjørt i både livsprosesser, høringsprosesser og bestemmelser som omhandler det lokale.
Dette vil vi ha som en nærliggende realitet om vi slår sammen fylkene også; Fordi avstanden mellom folket og politikerne blir enorm. Det er vanskelig å mobilisere folk til å sitte i politisk styre og stell dersom man må reise langt for å kunne delta i politisk aktivitet. Grasrota som vi kjenner det vil forsvinne, og på toppen vil et pampevelde av politikere som ikke eier lokalkunnskap sitte.

Kampen for Finnmark må tas videre, og man må prøve dette for retten.
Midlene til dette går av egne budsjetter, så dere som er så forbanna fordi man ikke velger å bruke pengene på skoler og helse/omsorg; Dette er penger som ikke skulle brukes til det uansett.
Så spar heller kruttet til reelle motargumenter, og før ikke folk bak lyset. For det er ikke alle som gidder sette seg ned med lovverket, historiebøkene og alle dokumenter i saken for å lese selv hva som er fatt eller hvordan det ligger an. Jeg har, kun fordi jeg blir oppgitt over at folk flest går fem på hver gang og stoler blindt på de som bastant sier at «Sånn er det» og trør inn med en haug skremselspropaganda om hvordan ting blir om man ikke retter seg etter Regjeringen.

Til Finnmark Fylkeskommune og For Finnmark; GOD KAMP! IKKE GI DERE!

Nann Jovold-Evenmo

Spaltist for iFinnmark