(iFinnmark)

Det er rart og se og høre den ufreden vår forrige regjering klarte å sette i gang med deres tvangssammenslåing av Troms og Finnmark. Man merker det særlig godt i sosiale media. «Vår» høyreregjering; Høyre, FrP, Venstre og KrF, en regjering som trosset Finnmarks klare svar om ikke å bli sammenslått. En udemokratisk regjering, som ikke brydde seg om sitt folk i nord og som overkjørte oss. Som bare hadde dollar i blikket, som bare så innsparinger ved å sammenslå, flytte og nedlegge det meste dem klarte, før nytt stortingsvalg. Og på samme tid ble vi lovet mere penger og arbeidsplasser, og FrP- og Venstres politikere sto fram i NRK Finnmark og fortalte hvor flott vi skulle få det.

Ja hvor flott ble det? Det vi ser mest i dag er fraflytting og oppgitthet i befolkningen, i stort sett hele Finnmark, men mest i Øst-Finnmark, hvor sammenslåingen gikk hardt utover dem. Ved årets stortingsvalg sa så godt som hele Finnmark, et klart Ja til partiene som lovet å reversere sammenslåingen.

Men nå er krangelen i gang i Alta, hvor politikerne er delt; hvilket fylke skal dem tilhøre, hva tjener dem mest? Trusselen fra disse om å melde seg inn i Troms har vi hørt i mange år. At befolkningen ville tilhøre Finnmark, bryr ikke politikerne seg nevneverdig om i dag, nå vil dem bli i Troms, og går for folkeavstemning i Alta. Og dersom det blir vedtatt, kan dem vel neppe gjøre noe annet enn å høre på sine innbyggere.

Jeg ser fram til dem har bestemt seg, så kanskje vi kan få ro. Og blir Finnmark uten en kravstor by, som kun ser seg selv, så er det for så vidt greit. Men jeg tror nok deres politikerne er i villrede om hva som lønner seg, da dem selvsagt vil miste flere av sine fordeler med å være by i Finnmark, og hva det vil føre til, – i tillegg til å heller ikke være finnmarkinger mer.

Jeg ser fram til at Vadsø igjen er vår fylkeshovedstad. Jeg ser fram til at vår nye regjering satser sterkt i Finnmark, ser de utfordringer vi har, særlig kystens befolkning. Jeg ser fram til en ny fiskeripolitikk som vil gagne Finnmark. Jeg ser fram til ny vekst og utvikling her lengst i nord, og jeg ser fram til Finnmark som egen region, med eller uten Altas befolkning, men gjerne med.

Det sviket som Høyreregjeringen gjorde mot sitt folk i nord, med å trampe på vår demokratiske rett, er en urett som ingen bør bli utsatt for. Vi har stadig fått høre hvor mye vi koster Norge, men har ikke Finnmark med sine naturrikdommer fantes, har Norge vært et mye fattigere land.

Nå er det på høy tid å kreve noe tilbake, av den rikdommen som blir tatt ut fra Finnmark.