(iFinnmark)

Det eksploderte bokstavelig talt i kommentarfeltene og på sosiale medier da iFinnmark søndag publiserte historien om hundeeieren Ismael Forsblom, som lørdag opplevde å finne hunden sin drept og gjemt under noen steiner i området rundt Jotka i Alta kommune.

Hunden Kiira var på harejakt sammen med Forsblom. Finks støveren hadde ifølge hundeeieren los, men plutselig stoppet den helt opp. Hunden hadde nemlig en påmontert peiler, som gjorde at Forsblom kunne følge hundens bevegelser. At den stoppet opp var, ifølge hundeeieren, helt uvanlig. Til slutt forsvant også signalet fra peileren.

Forsblom bestemte seg derfor for å sette ut på let etter hunden. Etter hvert fikk han med seg både familie og venner, og timer senere fant de Kiira. Ifølge hundeeieren var den skutt flere ganger, og peileren i halsbåndet var skutt i stykker.

Hva som egentlig skjedde med Kiira framstår i dag for oss utenforstående som ord mot ord. Saken har blitt en sak for politiet, og hunden er sendt til obduksjon. Forhåpentligvis vil politiets etterforskning gi svar på om den eller de som skjøt hunden hadde adgang til det, noe de faktisk har som lovlig grunn om hunden jagde rein. Men hva var bakgrunnen var for å gjemme bort dyret og ødelegge peileren?

Allerede lørdag ble nyheten kjent på sosiale medier, da Forsbloms svigerfar postet et innlegg på Facebook der han etterlyste hunden. Etter hvert ble det klart at personer involvert i reindriften bekreftet at hunden var blitt tatt av dage fordi den jaget rein, eller kunne finne på å jage rein. Også disse opplysningene ble postet på sosiale medier. På dette tidspunktet opplevde vi at det kom inn flere tips om saken til oss, som gjorde at vi satte i gang et journalistisk arbeid med historien.

Det er altså en vesentlig forskjell på det enkeltpersoner kan poste på Facebook, og hva vi som et redaktørstyrt mediehus kan publisere.

Stian Eliassen, ansvarlig redaktør

Det gikk imidlertid ikke lang tid før det kom inn etterlysninger om hvor vi var, noen stilte sågar spørsmål om vi holdt en beskyttende hånd over reindriften. La meg gjøre det helt klart; iFinnmark arbeider etter journalistiske prinsipper. Det betyr at vi kontakter relevante parter, henter inn opplysninger, bearbeider opplysningene og formidler de. På veien mellom tips og publisering er vi forpliktet til å høre alle relevante parter, stille kritiske spørsmål, kvalitetssikre opplysninger og gjøre presseetiske vurderinger rundt det vi skal formidle. Det er altså en vesentlig forskjell på det enkeltpersoner kan poste på Facebook, og hva vi som et redaktørstyrt mediehus kan publisere. Troverdighet er vårt levebrød. Vi lever av at våre lesere stoler på at vi har gjort en grundig journalistisk jobb med nyhetene og historiene vi formidler.

iFinnmark og flere andre medier publiserte denne historien søndag. Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før kommentarfeltene og sosiale medier kokte og sydet. Dessverre, og ikke uventet, med stor grad av hets og stygge beskyldninger. Dette er noe vi ofte opplever når tematikken gjelder samiske forhold, og spesielt i saker som setter et kritisk søkelys på forhold innenfor reindriften. Derfor setter vi også kommentarfelt og våre sider på sosiale medier under ekstraordinær overvåkning når slike saker publiseres. Også søndag slettet vi unna mange kommentarer og innlegg, før vi til slutt valgte å stenge for kommentarer da vi ikke kunne røkte debatten over natten. Å stenge for kommentarer er for oss siste utvei. Vi skal la leserne bruke ytringsfriheten, så lenge det ikke går over grensen.

Vi fulgte saken opp videre, med reinbeitedistriktets pressemelding, en direktesendt pressekonferanse fra hundegården, en ny sak der reindriften fikk kommentere pressekonferansen og NRL-leder Jåma som fortalte om hets og drapstrusler mot reineiere. Hendelsen ble etter hvert til en løpende debatt, der vi har sluppet alle til og gitt saken bred dekning innenfor presseetiske rammer. Og vi skal følge den videre, for foruten om tapet av Kiira, bør debatten dreie seg om Finnmarkseiendommen som grunneier bør gjøre seg opp en klarere mening om hvordan man kan regulere jakt med løshund i reindriftsområder.

Det kulminerte da vi mandag kunne fortelle om trusler blitt så alvorlige at man har sett seg nødt til å anmelde de til politiet. – Det er omfattende trusler og hets mot reineiere på sosiale medier etter denne hendelsen. Reineiere blir omtalt som «møkkafolk», og truslene går ut på at reineiere skal skytes, sa NRL-leder Ellinor Marita Jåma til iFinnmark. Hun har ikke vært alene om å oppfordre folk til å besinne seg. Også hundeeieren oppfordret folk til å være voksne. De talte dessverre begge for døve ører.

Følgene er dessverre også at dette ødelegger for et sunt debattklima rundt samiske forhold og reindriften i Finnmark.

Stian Eliassen, ansvarlig redaktør

Det er ingen tvil om at det er en del ubesvarte spørsmål rundt hendelsen på Jotka forrige helg. Men å rette hatet mot en hel næring er fullstendig uakseptabelt. Følgene er dessverre også at dette ødelegger for et sunt debattklima rundt samiske forhold og reindriften i Finnmark. Vi skal tross alt leve sammen, side ved side av hverandre, og er avhengig av å kunne ha et voksent og sunt forhold som gjør at vi kan diskutere ting med hverandre. Hat, stygge beskyldninger og trusler bygger definitivt ikke opp om dette.

Gjennom årene har flere spurt om det virkelig er nødvendig å publisere de kritiske sakene vi dekker, om samiske forhold eller reindriften. For oss er det viktig å behandle alle likt, enten det eksempelvis er en fisker som har fisket over kvoten, eller en reineier som er blitt dømt for å ha for mange rein. Vi skal dekke alle forhold i Finnmark på den samme måten, enten det er fiskere eller reindriftsutøvere.

Vi kan ikke stenge et kommentarfelt, bare fordi det handler om noe med relevans til det samiske. Mens vi venter på at debattklimaet blir voksent, og folk tenker seg om før de trykker publiser, må vi dessverre bare forholde oss til at vi enkelte ganger må ha et ekstra våkent blikk på kommentarfeltene og sidene våre på sosiale medier.

Vi lever i håpet om en mer voksen debatt, og lover fortsatt å gjøre vårt ytterste for å røkte debattene så godt vi kan, frem til så skjer.