Mistet alle oppdragene over natten: Slik holder de liv i bedriften og musikerne i Finnmark

Valy lyd har måtte permittere alle sine ansatte og går en usikker framtid i møte.