(iFinnmark)

På grunn av koronasituasjonen får det kun være 50 personer på området når helseminister Bent Høie foretar grunnsteinsnedleggelsen.

Blir ingen folkefest når Høie legger ned grunnsteinen

Slik er det nye helsehuset til 272 millioner tenkt: – Utrolig spennende

– Vi er nøye med å følge helsemyndighetenes råd om smittevern, og har derfor gjort nedleggelsen av grunnsteinen om til et arrangement kun for inviterte, sa kommunikasjonssjef Eirik Palm hos Finnmarkssykehuset for litt siden. Markeringen vil streames på sykehusets nettsider, for spesielt interesserte som vil følge programmet.

Dem er det trolig mange av, for omstendighetene rundt sykehus i Finnmark er noe som opptar de fleste av oss.

Sykehuset blir ikke klart for innflytting før i 2025. Før innflyttingen vil det være en lengre utprøvingsperiode for å sikre at alle funksjoner og alt utstyr fungerer, og at de ansatte blir kjent i det nye bygget.

Med utfordringene Helse Nord og Finnmarkssykehuset har stått i de siste årene, og ikke minst de siste månedene- er det knyttet stor spenning til hva man kan forvente i årene fram mot 2025.

Å tro at et prosjekt til mange milliarder kroner skal gå på skinner fra start til slutt, er i overkant optimistisk. Det som uten tvil vil bli debattert i de kommende årene er økonomi og ressurser. Og man får tro og håpe at det har vært lærdom i skandaløse og unødvendige tidligere feil.

– Det er nå vi kan forhindre at Hammerfest gjør de samme tabbene som flere av landets nybygde sykehus har gjort før oss, og hvor man i ettertid har gått ut og innrømmet at sykehusene er bygget for små og slett ikke for framtiden, sa tillitsvalgt for legene ved Hammerfest sykehus Thoralf Enge til iFinnmark for en knapp uke siden.

Enge og hans kolleger er bekymret for at det nye sykehuset ikke skal være rustet til å møte de kommende utfordringene helsevesenet står over. De siste månedene har vært svært krevende for helsepersonell landet over, og iFinnmark har fortalt om enormt krevende arbeidsforhold, og mangel på ressurser i Finnmarksykehuset.

I en tid der friske folk er pålagt en minimumsavstand på én meter, er det til å ta på alvor når legene melder om sterk bekymring for plassmangel på sykehuset i framtiden

– Vi kan også se til Kirkenes hvor sykehuset er bygd både for lite og ikke funksjonelt. Etter 20 år hadde Universitetssykehuset i Nord-Norge behov for et stort påbygg. Men også her ble det planlagt for lite arbeidsstasjoner i forhold til behovet. Det planlegges et nytt sykehus i Drammen hvor utredninger viser samme tendenser som her, sier Enge.

– At Høye går ut og advarer mot flere pandemier som vi vet vil komme, blir heller ikke tatt hensyn til.

Samtidig som det skal bygges nytt sykehus i Hammerfest skal det også spares 119 millioner. 6,3 millioner av dette skal kuttes fra de prehospitale tjenestene. Så langt har ikke Hammerfest sykehus levert til forventningene når det gjelder innsparinger. Ansatte ved sykehuset er bekymret for at trange budsjetter vil gå utover kvaliteten på behandlingen til pasientene.

Les også

Åpent brev til klinikksjef for Prehospitale tjenester Jørgen Nilsen, angående Ambulansetjenesten i Hammerfest kommune

Under Finnmarkssykehusets styremøte forrige tirsdag, stilte både nestleder Gudrun Botnen Rollefsen fra Hammerfest og styremedlemmene Andreas Moan fra Oslo og Mads Stian Hansen fra Alta spørsmål ved hvorfor Hammerfest ligger dårligst an blant klinikkene i Finnmark, når det gjelder de pålagte sparetiltakene.

– Jeg savner mer utfyllende kommentarer på hvorfor man henger sånn etter i Hammerfest. Både Alta og Kirkenes kan vise til en langt større effekt av sparetiltakene enn her, sa Hansen under styremøtet.

Rollefsen poengterte at det altså dreier seg om å få ned et overforbruk, ikke å spare på driften.

– Vi øker budsjettene hvert år, så dette er ikke noe som skal ta ned driften av sykehuset. Dette dreier seg utelukkende om et unødvendig overforbruk. Hammerfest sykehus har selv vært med på å utforme tiltakene, og da er det særlig bekymringsverdig at de ligger så langt etter med de planlagte tiltakene, sa Rollefsen under styremøtet.

Administrerende direktør for Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, er til stede ved grunnsteinsnedleggelsen på mandag. Finnmarkssykehuset har så langt fått inn seks søkere til jobben som hennes etterfølger, når hun går av med pensjon i juni.

– Det er veldig mange ting vi ønsker oss. Ledererfaring er viktig, til å lede en kompleks og spennende organisasjon. Vi ser på en kombinasjon av erfaring, bakgrunn og personlige egenskaper. Viktig i forhold til personlige egenskaper er å være en tillitsskapende leder som er strukturert og har god gjennomføringsevne. En entusiastisk leder som får med seg folkene, sier styreleder i Finnmarkssykehuset til iFinnmark.

Det blir ingen lett oppgave, og vi ønsker lykke til med rekrutteringen.

Nye Hammerfest Sykehus blir en realitet, enten man liker det eller ikke. Mandag skal grunnsteinen altså legges ned, og det er på sin plass med en gratulasjon og takk for innsatsen til alle de som har jobbet iherdig for å få på plass dette.