(iFinnmark)

«Mange prosjekter i distriktene er som å sette fyr på pengene», skriver Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum i en kommentar på iFinnmarkdebatten. «Hvorfor vil distrikts-Norge på død og liv trumfe igjennom gigantprosjekter som ikke har livets rett?» spør han fra Ring 1 i hovedstaden.

Les også

Gunnar Stavrum: Mange prosjekter i distriktene er som å sette fyr på pengene

Prisverdig nok er mannen svært så bekymret for sløsingen med offentlige midler – men som alltid fra den kanten er det selvsagt distrikts-Norge som er problemet. Ingen grunn til å bli overrasket over det; i hans tankeverden er det jo i all hovedsak Oslo-området som står for verdiskapingen og holder liv i resten av landet, mens alle vi andre i de ulønnsomme og tynt befolkede «utkantene» stort sett betraktes som en eneste stor utgiftspost og en klamp om foten på hardt arbeidende rikssynsere og andre hovedstadsbeboere. Da må selvsagt prioriteringene og de store statlige investeringene settes inn i og rundt hovedstaden, er tydeligvis budskapet hans.

Poenget er at penger som sløses alltid går ut over noe annet, regningen går uansett til felleskassen – dine og mine penger, skriver Stavrum. Det kan man selvsagt være fullstendig enig med ham i, så la meg da bidra med et par andre eksempler som han (neppe helt tilfeldig…) unnlater å nevne:

Fornebubanen, for eksempel; et gigantprosjekt i hovedstaden fullstendig ute av økonomisk kontroll – en åtte kilometer lang strekning fra Fornebu inn til Majorstuen, opprinnelig beregnet til 4,5 milliarder, men nå (foreløpig…) visstnok beregnet til i overkant av 30 milliarder! 30.000 millioner! Nærmere fire millioner kroner per meter, med andre ord. En sjudobling av kostnadene, altså. Uten at det ser ut til å bekymre herr Stavrum nevneverdig…

Og ikke minst; 17 km E18 inn mot Oslo – opprinnelig beregnet til 5,7 milliarder, men så langt er kostnadene nesten elleve-doblet (!) til drøyt 60 milliarder! Omtrent samme meterprisen der, altså. Heller ikke det ser ut til å plage mannen.

De store pengene går nok fortsatt til å forkorte reisetiden mellom Oslo og stedene rundt hovedstaden med 10-12 minutter

Magnar Leinan

Eksemplene kunne vært flere. Mange flere. Men som vi ser gang etter gang; når det gjelder hovedstadsområdet oppheves alle krav som ellers stilles til kost- og nytteverdi, mens investeringer andre steder i landet – spesielt her i Kolonien Nord-Norge – gjerne latterliggjøres, idiotforklares og nedprioriteres.

De store pengene går nok fortsatt til å forkorte reisetiden mellom Oslo og stedene rundt hovedstaden med 10-12 minutter, om Stavrum og vennene hans i et kronisk navlebeskuende Oslo-kommentariat får det som de vil. Selvsagt. Det er jo ren lokalpolitikk de hele tiden bedriver, selv om de later som om det er nasjonens ve og vel de har i tankene.

Men sånn er det vel bare; når du sitter midt i Oslo sentrum med baken solid plantet på en kontorstol med ryggen mot nord og skuer utover landet, da er det lett å miste oversikten. Da ser du ikke mye…