(iFinnmark)

En bilist fikk førerkortet beslaglagt etter å ha holdt for høy fart i Alta søndag.

Vedkommende ble av Utrykningspolitiet målt til å 119 km/t i skiltet 80-sone. Grensen for førerkortbeslag i nevnte fartssone er 116 km/t.

Godtok ikke beslaget

Kontrollen ble avholdt inne i Melsviktunnellen, ifølge operasjonsleder Tarjei Leinan Mathisen ved operasjonssentralen i Finnmark politidistrikt.

– En mann i 20-årene samtykket ikke til førerkortbeslag. Han som satt på, fikk kjøre bilen videre, sier Leinan Mathiesen.

Hvorfor bilføreren ikke samtykket til beslag av førerkortet hans, framkommer ikke av politiets logg.

Hvis politijuristen som får saken på sitt bord vil opprettholde førerkortbeslaget, vil mannen måtte møte i en domstol og forklare seg der.

For øvrig ble fire andre bilister ble ilagt forenklet forelegg i samme kontroll.

Promillekontroller

Ellers kan vi opplyse om at det sent lørdag kveld ble gjennomført promillekontroll ved Skinnstakkvika i Vardø. Til sammen ble åtte bilister kontrollert, men kontrollen medførte ingen reaksjoner.

Søndag morgen ble det også gjennomført promillekontroll ved Alta bru. 65 sjåfører ble sjekket, alle var edru.