(iFinnmark)

Magnar Leinan svarer meg på mitt innlegg «Man skal høre mye, Leinan», med en kronikk i iFinnmark 07.01.20. Her påstår han at jeg idiotforklarer han fordi vi er uenige, og ikke har med meg historien til mitt parti. Jeg tar en politisk diskusjon om uenigheter hvilken som helst dag, men nok en gang farer Leinan med løgn. Man kan si hva man vil, men løgn er ingen god inngang til en god debatt.

Først legger Leinan frem en slags skammens liste over alt Høyre skal ha stemt imot gjennom tidene. Problemet er at listen er full av feil. Det er riktig at Høyre stemte mot allmenn stemmerett i 1898, men det er også det eneste punktet som er korrekt på listen hans. At Høyre stemte mot kvinners stemmerett i 1913 er feil. At Høyre stemte imot 8-timers arbeidsdag er feil. At Høyre stemte imot innføring av alderstrygd er feil. At Høyre stemte mot trygd til blinde og svaksynte er feil. At Høyre stemte imot opprettelse av Statens lånekasse for utdanning er feil. At Høyre stemte mot arbeidsløshetstrygd er feil. At Høyre stemte imot skolefritidsordningen er feil. Den kom sågar på plass under Syse-regjeringen. Høyre støttet ikke lovfestet rett til videregående utdanning fordi partiet mente det var uansvarlig ettersom dette ikke var drøftet inngående i Stortinget. Heldigvis har det gått helt fint og Høyre kan i dag si at vi kunne stemt for uten problemer.

Poenget mitt med denne opplistingen er å vise iFinnmarks lesere og Leinan selv hvor lite etterrettelig han er når han slenger ut påstander slik som disse. Han er dessverre ikke alene om denne typen feilaktige svartmaling av Høyre. Faktisk.no og Minerva har i ulike artikler gått gjennom listen Leinan ramser opp, og det er også der jeg har min kilde til å kunne slå fast at han tar feil i sine påstander.

Leinan følger så opp med at jeg «gjentar store deler av skrytelista». Det er jo ikke rart når han kritiserer Høyre på en uredelig måte. Som så mange ganger har jeg blitt møtt med kritikk om at Høyre ikke har gjort noe for Finnmark. Det er jo derfor helt naturlig at jeg da lister opp nettopp det vi har levert siden vi kom i regjering. Når jeg kommer med en slik liste, får jeg kritikk for å «skryte» av det vi har gjort. Det er rett og slett ikke mulig å vinne med Leinan. Jeg lever fint med at han er kritisk, men jeg synes at leserne av avisene i det minste skal ha et korrekt faktagrunnlag å forholde seg til.

Også er det ikke sånn at fordi jeg legger frem det vi har oppnådd i regjering, så betyr det at jeg er fornøyd. Jeg kan berolige både Leinan og samtlige andre finnmarkinger om at jeg aldri vil si at nok er nok. Det betyr at dersom jeg kommer inn på Stortinget, skal jeg føre en utrettelig kamp for mine velgere. Man skal være forsiktige med valgkampløfter, men det er et løfte jeg kan og skal stå ved.

Jeg forventer ingen takknemlighet av noen for det Høyre har fått til i regjering, men jeg forventer redelighet. Det er i alle fall ikke særlig redelig å komme med en liste av løgner om Høyres politikk på måten han gjør her. Å delta i samfunnsdebatten krever også en viss grad av kildekritikk. Derfor er det fint om Leinan går hjem og tar et oppgjør med diverse påstander han leser på Facebook og faktasjekker disse før han strør om seg med de i avisene. Intet mer og intet mindre er å forvente når to mennesker skal ha en opplyst debatt.