(iFinnmark)

Onsdag sitter fortsatt forhandlingsutvalgene fra Troms og Finnmark fylkeskommuner i møte i Tromsø. Etter alle solemerker blir de ikke enige om lokasjon for administrasjon og politisk ledelse i den nye storregionen.

Delegasjonen fra Troms står fast på at Tromsø skal bli det nye hovedsetet. Finnmark har med seg mandatet fra fylkestinget til forhandlingene, og her har man gått inn for at Vadsø blir fylkeshovedstad. I løpet av forhandlingene har finnmarkingene firt litt på kravet, og foreslått at funksjonene kan deles: Administrasjon i Vadsø og politisk ledelse i Tromsø, uten at dette ble tatt godt imot av Troms.

Lite tyder på at politikerne i Troms og Finnmark vil bli enige om den saken. I så fall vil det til slutt bli opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statsråd Jan Tore Sanner å ta beslutningen.

Det er ikke så rart at både Troms og Finnmark holder fast ved sine posisjoner. Både Tromsø og Vadsø er fylkeshovedsteder i dag, og med det følger etablerte miljøer med mange og viktige arbeidsplasser. Det er vanskelig å sette arbeidsplasser opp mot hverandre, for enhver arbeidsplass gir jobb til enkeltpersoner. Men det må ikke være noen tvil om at Finnmark fylkeskommune har en helt annen plass i Vadsø enn Troms fylkeskommune har i Tromsø. For Vadsøs del vil ringvirkningene være store dersom administrasjonen legges ned, og noe som vil merkes både på næringsliv, skoler og barnehager.

Les alt om regionreformen her.

Finnmarken mener at også Øst-Finnmark må sikres en sentral posisjon i den nye storregionen. Geografisk sett vil man være en utkant uansett, men det er opp til politikerne å fylle denne utkanten med innhold som sikrer at det fortsatt vil være attraktivt som bosted. Fram til nylig har det også vært beviselig attraktivt å søke seg til nordøst etter ferdig endt høyere utdanning. I helga presenterte Finnmarken statistikken som viser at Vadsø hadde høyest andel med høyt utdannede innbyggere i 2016. Til sammenligning er Alta å finne på femteplass, bak både Hammerfest, Sør-Varanger og Kautokeino.

Jevnt og trutt gjennom regionreformen har også Alta blitt lansert som mulig hovedsete for en ny fylkesadministrasjon. I stedet for å satse på de miljøene og den kompetansen som allerede finnes i dag, vil man altså rive ned to for å bygge ett nytt. At noen løse kanoner fremmer et slikt forslag, er ikke spesielt overraskende. Men det er bekymringsfullt at et samlet Fremskrittsparti i Finnmark ifølge Claus Jørstad stiller seg bak det. Forslaget er ikke egnet til annet enn å skape splid, ikke minst internt i Finnmark. Det er det bare én som tjener på: Tromsø.

I stedet bør altapolitikerne fokusere på nye oppgaver som kan tilfalle regionen, og lokaliseres til Alta. Det er her mulighetene ligger, både for Alta og andre byer og kommuner i Finnmark.