(iFinnmark)

Det er nå over tre år siden NRKs distriktsendinger fikk en fullstendig ny profil med dominans av dj-musikk, men med korte, opptil 3 minutters verbale innslag. Etter en del endringer ble sendingene mer tilpasset publikummet det var satt til å tjene. Foruten de faste nyhetstider, er det avsatt korte, aktuelle innslag kvart over og kvart på hel time fra kl. 6.00 til 9.00, og fra kl. 14.00 til 17.00.

Totalt er det blitt noen flere verbale og litt lengre innslag enn i starten. Lokalkontorene i Hammerfest, Vadsø og Kirkenes står for god journalistikk fordi det der er erfarne journalister og fordi de oppsøker begivenheter i stedet for å sitte og lage innslag i et studio.

I hovedredaksjonen i Alta sitter de i et studio uten utsikt, leser meldinger, ringer opp folk og spiller den musikken som er bestemt av distriktsdirektør Gynnild-Johnsen i Oslo: ”Vi har laget en mal for gjennomføring av distriktssendingene så P1 er høvelig gjenkjennelig i hele landet.” (FD og Finnmarken, 15. januar 2018). ”Malen” for tørrpraten er satt i system. Både sendeskjema og kjøreplanen er bestemt av en direktør i Oslo. Distriktsredaktøren har fått redusert sitt redaktøransvar. Kvaliteten blir deretter.

Ikke bare pga. sentraldirigering, men også fordi flere av de nye journalistene som ble tilsatt i den nye redaksjonen kom fra lokale medier der de ikke hadde fått profesjonell veiledning i radiojournalistikk. De nytilsatte som ikke hadde erfaring i radiojournalistikk, ble satt i et sterilt studio i Alta. Det gir både tragiske og komiske utslag mellom tette musikkinnslag, som f.eks. nå i slutten av september var en stemme opptatt av at nå er det mørketid, at det går mot jul og at vi snart kan ta fram ski (!). Det er vanskelig å finne ord for dette. Journalistikk er det ikke, - og er det det, så er det slett journalistikk.

Altaredaksjonens studio har flere karakteristiske trekk:

Redaksjonen får ikke selv velge musikken. I FD og F. (14. desember 2017) skriver musikksjef Bredal at ”I en stor kanal som NRK P1 er det svært viktig at musikken spilles i et system. Alternativet er kaos på lufta.” Og videre at man spiller ”et bredt utvalg av muskkstiler: Rock, pop, reggae, r&b, soul, country, viser, disko og mere til.” Klarere kan det ikke sies. NRK har fra før mange dj-stasjoner (P3, P5Hits, P6Rock, P8 Pop, NRK Sápmi, Vinyl, mP3, P10 Country, P13, P24, m.fl.). Til nordnorsk musikk er det ikke plass i Finnmarkssendingen, og nordområdemusikk er fullstendig fraværende.

Dette er NRK/Finnmark!

Når det gjelder opplegget i studio, er det vanskelig å forstå: Om morgenen etter dagsnytt kl. 6.00, starter NRK/Finnmark med et brak, flere desibel over oppleserens stemme. Det samme skjer om ettermiddagen kl. 14.00, 15.00 og 16.00. Etter reggae eller r&b presenterer han seg selv og sin medprogramleder, hvorpå det annonseres nyheter, men ”Først skal vi høre” denne låt. Dette er særlig merkbart når det gjelder dramatiske hendelser, som f.eks. alvorlige ulykker. ”Men først skal vi høre - - -). Så kommer industrimusikken. Den blir prioritert foran nyheter!

Dette er NRK/Finnmark!

I radiostudio i Alta opplyses det opptil 4 ganger i timen at ”Du hører på P1” og at ”Dette er Finnmarkssendingen”. Det blir ganske mange ganger i løpet av en 3-timers sending om morgenen og 3 timer om ettermiddagen. Der høres ut som NRK/Finnmark mener at lytterne deres er imbesile (=folk med særlig lav intelligens). Vi vet hva vi lytter til, så det hadde kanskje holdt med en eller to ganger i løpet av sendingen.

Dette er NRK/Finnmark!

Det er et par herrer som er så selvopptatt at de selv sier navnet sitt opptil 5 ganger i løpet av en time, ja til og med 2 ganger under 3 minutter (som f.eks. 5. nov). Det blir ganske mange ganger i løpet av en 3 timers sending (jeg gjetter ikke, men registrerer). Vi blir uavlatelig minnet om hvem vi nå hører på.

Dette er NRK/Finnmark!

Hvis programlederen har ringt opp en person, så avsluttes samtalen gjerne med ”lykke til”, ”vi ønsker deg lykke til”. Unntatt til meteorelogen, men til gjengjeld er det slik at hvis det er en kvinnelig meteorolog og en mannlig programleder, så forsøker ofte den programlederen å være morsom, av og til på grensen til flørt.

Dette er NRK/Finnmark!

Når det gjelder aktualitets- og nyhetsformidling, så ligger distriktssendingens redaksjon langt etter andre medier. Det har skjedd flere ganger – bare den siste måneden – at NRK/Finnmark referer til nyheter som har stått 24 timer eller mer på ifinnmark.no, uten å oppgi kilden.

Dette er NRK/Finnmark!

Redaksjonsledelsen i NRK/Finnmark består av folk som var kjent som dyktige og erfarne avisjournalister. De vet godt at god journalistikk er å ha reportere som er ute blant folk, ser og hører hva som foregår, og blir kjent med stoffet som de skal formidle. God radio handler om å fange opp aktualiteter og nyheter, ikke bare lese opp vedtak for fylket og noen utvalgte kommuner, men drive oppsøkende journalistikk, skape nærhet til begivenhetene (”Livet er lokalt” som er herværende avis har som motto), formidle kunst og kultur, litteratur, gi videre folks opplevelser, fange opp stemninger, og gi bilder så vel fra hverdagen som fra dramatiske begivenheter og hendelser fra både det som har skjedd tidligere og fra nåtiden.

Det ser ikke ut til at redaksjonen har dypere evalueringer av sine sendinger hvor de også vurderer kvaliteten. Redaksjonen kunne ta utskrift av f.eks. samtalen programledere i mellom f.eks. kl. 6.45 (om sosiale medier) og andre ”løsprat”- innslag. Da hadde redaktøren eksempler på innholdsløst og intetsigende snakk! Gjennom de vel 3 år som har gått siden omleggingen, er det fortsatt Business as usual, dvs. at virksomheten skal gå som vanlig.