(iFinnmark)

Kristian Johnsen har i to artikler formidlet sin forståelse av Finnmarks historie som begrunnelse for at Alta skal bli med tilbake til Finnmark hvis fylkessammenslåingen reverseres – og ikke bli igjen i Troms. I sitt siste innlegg kritiserer Johnsen oss i Pasientfokus og undertegnede i særdeleshet. Johnsen er ikke stemt for at Pasientfokus skal stille liste til stortingsvalget – hans klare oppfordring til oss er at vi skal forbli i tenkeboksen.

LES OGSÅ: «I Alta er man selvsagt med god grunn fortsatt frustrert»

Men nå er det jo engang slik: Forslaget om at Pasientfokus skal stille liste til Stortingsvalget kommer fra tidligere politikere og støttespillere til Arbeiderpartiet i Alta – ikke fra Pasientfokus. Det som bør være interessant for Kristian Johnsen og Ap i Alta, og Finnmark for øvrig, er hvorfor medlemmer i Arbeiderpartiet ikke er fornøyd med Alta Arbeiderparti sin jobb for fødeavdeling, geriatri og akutt til Alta. Vi i Pasientfokus har stor respekt for alle forslag som kommer til oss. I respekt for forslagsstillerne tenker vi grundig over forslaget. Hvis Pasientfokus stiller liste til Stortingsvalget i 2021 – er det en demokratisk rett vi har. Det kan ikke Arbeiderpartiet stoppe.

Hva skjer hvis Pasientfokus ikke stiller liste?

Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti er stortingspolitikere fra AP i Finnmark sitt øverste organ. Det betyr at en stemme til Ap er en stemme for opprettholdelse av dagens sykehusstruktur. Det betyr at kvinner fra Alta,140 kilometer, og Kautokeino, 280 kilometer, på 20 år som skal føde barn i 2021 må reise til Hammerfest for å føde. Det betyr også at når hun og familien skal hilse på sitt barnebarn i 2041 må de reise til Hammerfest for å hilse på familiens nye medlem.

Når årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti, høsten 2020, bestemte at Alta ikke skal få fødeavdeling, akutt eller geriatri så må Finnmark Arbeiderparti sine eventuelle to representanter føre den politikken som årsmøtet i FAP har bestemt. Det vil si at hver eneste stemme på AP til høstens valg – vil være en stemme til to representanter som motarbeider befolkningen i Alta og Kautokeino og distriktene i Finnmark i spørsmål om fødeavdeling, akutt og geriatri.

LES OGSÅ: Alta har gjennom historien vært en sentral del av Finnmark. Det er selvsagt uhørt at Alta kan melde seg ut av denne rollen

Når 1. kandidat Sjåstad sin plass er sikret vil de øvrige stemmene til AP sikre stortingsplass for Marianne Sivertsen Næss fra Hammerfest. Det store spørsmålet er om Alta er tjent med en politiker fra Hammerfest. Flere Ap politikere og velgere vil si at Næss skal ivareta hele Finnmark. Men var du klar over at Hammerfest AP er i full gang med å planlegge hvordan lokale politikere med makt skal argumentere for flyplass på Grøtnes når de/ hvis de ankommer Stortinget? Joda.. de skal argumentere med at flyplassen på Grøtnes er av nasjonal betydning. De er offensive og kommer til å benytte enhver anledning til å kjempe for SIN by. Til det er det viktig å stille spørsmålet: Har ikke Kautokeino noen rettigheter til verdighet og samfunnsikkerhet? Vi i Pasientfokus ser at Hammerfest har flyplass. Kautokeino har kun E45 og 280 kilometer til deet som betegnes som et lokalsykehus. Før Hammerfest får flyplass er det viktig at Kautokeino får sikret samfunnssikkerheten for seg og sine innbyggere. Men det er kanskje ikke så viktig all den tid det meste skjer innenfor AP familiens interesser – Kautokeino utelates igjen, bygda som ikke engang får være med i Vest-Finnmark rådet. Det har de ulike AP, unntatt Alta, og den ene SV ordføreren i Vest-Finnmark bestemt. Det er vel nå jeg skal si at mobbing ikke er lov i Norge?

Det er flere av oss som stiller spørsmål om dagens politikere virkelig gjør en god jobb for vår region. Er løsningen da at vi melder oss inn i et politisk parti? Det er det noen politikere som mener er løsningen- også Kristian Johnsen. La oss se litt på det:

I Norge har vi et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati. Av 4,2 millioner velgere i Norge er kun 155 000 medlemmer i politiske partier. Av disse 155 000 er det to prosent som er aktive politikere. Det er av disse to prosentene du og jeg og resten av de vel 4,2 millioner velgere i Norge kan stemme på for at partiene, til sammen 169 representanter, skal styre vårt land. De fleste av oss som ser på tallene forstår at demokratiet i Norge er et parti demokrati ikke et folkedemokrati. I det ligger en stor forskjell.

Johnsen oppfordrer folk til å ” melde seg inn i det partiet som folk føler mest tilhørighet til.” Johnsen skriver videre at folk da kan ” skolere seg i politikk og politisk arbeid, vinne erfaring fra politisk arbeid” og så kommer det interessante: ” lære seg å respektere og føre dialog med folk, les partifeller, i andre deler av fylket. Til det har jegen liten tanke: Hvis "alle" melder seg inn i partier vi føler tilhørighet til i noen få saker – slik Johnsen mener vi skal gjøre, går på partiets skole, holder kjeft med våre undringer - er det da demokratiet blomstrer? La meg ta et eksempel:

La oss si du er student. Du leser kun det som din professor legger fram. Du bruker hans/ hennes favoritt teorier – du leser professorens artikler, bøker og professorens foretrukne teorier – disse bruker du når du besvarer dine oppgaver eller din forskning. Vet du hva vi da får? Det forventede resultat - intet nytt. Skriver du ut over professorens tekster uten svært gode begrunnelser får du dårlig karakter, i verste fall så stryker du. Slik jeg ser det må vi ha MER samtale med vanlige folk, mellom folk vi er enige med og ikke minst de vi er uenige med. Politikere må lytte til vanlige mennesker, til deg, din nabo, til kystfolk, til oss som bor innerst i en fjord eller inne på vidda. Det er den måten vi i Pasientfokus har møtt politikere på Stortinget og mennesker i vår region i nesten fire år. Vi har ført åpne frie debatter om problemer i vår region som politikere må løse - i tråd med norsk lovgivning. Det er slik vi får energi inn i vårt arbeid. Motsatsen er stagnasjon – og mer av det vi har hatt før.

Problemet er verken folket eller Pasientfokus. Det er politikere som har ansvaret når folket får politikerforakt.

Det er interessant at politikere bruker tid på å kritisere Pasientfokus. Med det kritiserer de sine egne velgere, de som har brukt tiden sin til å fortelle oss i Pasientfokus om sine helseutfordringer med fatale følger og tap av livskvalitet og år av sine liv. Politikere i Finnmark AP har jobbet hardt mot kunnskap – den kunnskapen en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark kunne gi. Pasienter og familier i Alta og Kautokeino med distrikter skrev høsten 2017 over 20 000 postkort til stortingets medlemmer. 7000 mennesker gikk i tog i Alta for konsekvensutredning av sykehusstrukturen i HELE Vest-Finnmark. I tillegg har Pasientfokus formidlet pasienthistorier fra Alta, Kautokeino og øvrige Vest-Finnmark til samtlige partier i 70 møter med folkevalgte på Stortinget over snart fire år. Noen politikere har tørket tårene, men allikevel stemt mot folket i Alta. Var det fordi partipisken krevde det? Det er en uverdighet som vi ikke kan akseptere. At mange i Alta og Kautokeino nå tar til ordet for å bli igjen i Troms ved en eventuell reversering av fylkessammenslåignen er forståelig. En grense på et kart stjeler ikke år av folks liv. Det gjør dagens sykehussystem.