(iFinnmark)

Først vi jeg si. Jeg er enig med Tarjei Jensen Bech i at en kranglingen er utmattende. Vi må imidlertid skille mellom «krangling» om vei på den ene siden og kampen for verdige liv for syke eldre, fødekvinner og akutt syke mennesker på den andre. To spørsmål er viktig å få svar på:

  1. Hva er det som er hovedårsaken til den største ufreden mellom Alta og Hammerfest?
  2. Hvem kan gjøre noe med problemet «krangling»?

Både Tarjei Jensen Bech og jeg vet at det meste av kranglingen henger sammen med manglene med sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Det er noe politikeren Jensen Bech som kan gjøre noe med. Men det har du og ditt parti ikke gjort. Senest høsten 2020 stemte ditt parti MOT at Alta skulle få fødeavdeling, akutt og geriatri i Alta. Dere stemte mot oss, vanlige kvinner og menn, dere stemte mot fødekvinner, mot skiferarbeidere, fjordfiskere, reindriftsutøvere, entreprenører og deres familier. Dere stemte MOT unge kvinners rettigheter til et livskraftig fødetilbud nært der de bor. Dere stemte mot Parisavtalens klimamål fordi dere i Ap stemte for et system hvor misbruk av hundretusenvis av transport kilometer Strekningen Kautokeino – Hammerfest helt unødvendig blir fremtiden de neste 40 årene.

«Kranglingen» som vi ser har sin utløsende faktor i at politikere i Finnmark, også i AP, har vernet om det bestående – og ikke jobbet for at kunnskap skal bygge fremtiden. Dere har stemt imot konsekvensutredning og kunnskap om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Handlingens konsekvens av at du og ditt parti ikke ivaretar befolkningen i vår regions rettigheter til gode liv er «krangling» slik du uttrykker det. Men for oss er det ikke krangling – det er en kamp for rettighetene til våre sårbare syke eldre, en kamp for rettighetene for fødekvinner og en kamp for verdig familiepolitikk.

Les også

– Jeg er drittlei kranglinga mellom Hammerfest og Alta

Du og ditt parti kan lett endre på det du oppfatter som en krangling du er lei av. Du kan, som Hammerfesting og fylkesvaraordfører i Ap, innkalle til et ekstraordinært årsmøte for Finnmark Ap, dere kan bestemme dere for at Alta skal ha fødeavdeling i henhold til folketallet, geriatriske undersøkelser for våre eldre i Alta, og dere kan bestemme dere for å følge tidligere Ap ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen, sitt forslag om at det nå er Alta regionens tur til fødeavdeling, akutt og geriatri.

Tarjei Jensen Bech kan være med på å bestemme at alle legekontorer i hele Finnmark blir tilknyttet et teleteknologisk system som gjør at pasienter – uansett hvor de bor i Finnmark – alltid blir sendt til riktig sykehus for behandling – og aldri sendes rundt omkring internt i fylket. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi det handler om å ivareta arbeideres rettigheter, arbeidere som Finnmark er avhengig av for å fortsette utviklingen mot et godt fylke å bo i for alle – også for befolkningen i Alta og Kautokeino med distrikter.

Løsningen på den kranglingen du er så lei av – er at du som fylkespolitiker ivaretar syke menneskers utfordringer i Alta og Kautokeino regionen, men også pasienter i Hammerfest. For det er faktisk slik at pasienter i Hammerfest ofte opplever prognosetap fordi de er på feil sykehus – når riktig sykehus faktisk er ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Hvem kan gjøre noe med problemet «krangling» mellom de to nabobyene Hammerfest og Alta?

Som politiker har du flere valg. Du kan fortsette «å være lei kranglingen» eller du kan gjøre noe med årsaken til den viktigste utfordringen mellom Alta-regionen og Hammerfest. Du kan velge å være modig – du kan bli den Hammerfestingen som skapte ro i Vest-Finnmark. Konsekvensen av en slik klok handling vil være at folk som jeg, som har hatt og har fokus på syke mennesker og har jobbet for syke og fødendes rettigheter i snart fire år i organisasjonen Pasientfokus – ikke ønsker å forlate Finnmark ved en eventuell reversering av sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark.

Les også

Kaos som metode for å stoppe oppsplitting av Troms og Finnmark?

For det er faktisk slik: Hvis Alta og Kautokeinos eldre menn og kvinner, gravide og fødende samt akutt syke mennesker i vår region fortsatt blir motarbeidet av Arbeiderpartiet, SV, Rødt, KrF i Finnmark da kan vi ikke være sammen med dere i fremtiden.

Hvis folk som jeg har valget mellom å få best mulig løsninger for våre innbyggeres behov for fødeavdeling, geriatri og akutt til Alta versus en linje på kartet mellom Troms og Finnmark – da velger jeg livet, livskvalitet for arbeidere og deres familier i Alta, Kautokeino med distriktene. Det er ikke kranglingen som jeg er mest lei av – Jeg er luta hakka lei politikere som bruker syke eldre og fødekvinner fra vår region som middel for å opprettholde et sykehussystem som faktisk er pasientfiendtlig for våre folk. Men som sagt over: Som politiker har du mulighet til å lage en løsning – kan vi håpe på at du er modig nok? Eller var din beskrivelse av hvor lei du er av kranglingen mellom Alta og Kautokeino et valgkamp innlegg og sympatifrieri fra Ap i Hammerfest til gamle AP velgere i Alta og Kautokeino?

Svaret er faktisk avhengig av hva du og Ap gjør i god tid før påske. Vi i Pasientfokus kommer til å fortsette å jobbe for våre fødekvinner, eldre syke og for akutt avdeling til Alta. Vi vet det er Davids kamp mot Goliat. Men David vant.

Med hilsen

Irene Ojala, Varangerkvinne, Altaværing og nordboer.

leder for Pasientfokus

leder for stiftelsen Alta sykehus MED pasientfokus