(iFinnmark)

Havforskningsinstituttet som representerer norsk marin forskning på høyt internasjonalt nivå, konkluderer med at sjødeponi til denne gruvevirksomheten er såkalt – ikke bærekraftig. Fordi:

1) avfallsplassen er i og i nærheten av gyteområde for fisk.

2) Kjemikaliene som følger med avfallet ikke er miljøtestet

3) Konsentrasjonen av tungmetaller i gruveavfallet er høyere enn retningslinjene for marine sedimenter

4) Mengden avfall per år og livslengden på dumpingen er så stor at viktige deler av økosystemfunksjonene blir satt ut i lang tid

5) Risikoen for storspredning av finstoff er høy

6) Fjorden er en nasjonal laksefjord

7) Forurensingen kan få en negativ påvirkning på verneområder.

Den er også oppvekstområde for både sild, kysttorsken, hyse m.fl.

LES OGSÅ: Nordnorske LNS skal drive Nussirs gruve i Repparfjord – får milliardkontrakt

Årlig utslipp fra dennegruven er: Kvikksølv 600 kilo, Kadmium 440 kilo, Kobber 1340 tonn, Nikkel 232 tonn, Bly 10,2 tonn, sink 156 tonn.

Utslipp til sjø utgjør et daglig utslipp på 5 500 tonn, eller to millioner tonn på årsbasis. Disse massene vil inneholde ovenfor nevnte metaller, og rester av kjemikalier fra flokkulerings – og flotasjonsprosessene.

Spredningskart er ikke helt klart. Der er gjort målinger av spredning som viser at småpartikler kan spres over store områder, inn mot Hammerfest og Alta og mot fiskebankene utenfor Nordkapp. Men dette er ikke ferdig forsket på. Her trenger man mer kunnskap.

Vi, og mange med oss, er redd for hvordan dette virker inn på helsen. Hvordan kan disse miljøgiftene påvirke vår helse? Får vi disse miljøgiftene i maten om vi fisker fisk her utenforhvor vi bor? – Ja det er det ingen som kan bekrefte, – eller avkrefte.

LES OGSÅ: Sametinget gir 400.000 kroner til gruve-søksmål mot staten

For mennesker virker disse tungmetallene slik:

Kvikksølv vet vi gir helseplager. Så som nevrologiskeforstyrrelser, autoimmune lidelser, allergi, dårlig immunforsvar eller muskel- og leddsmerter.

Kobber i mengder over lang tid kan føre til lever-, hjerne- og nerveskader.

Blyforgiftning kommer ofte snikende i form av magesmerter, anemi, og muskelsvakhet, først i muskler som strekker i håndleddet.

Kadmium et giftig tungmetall som hoper seg opp i kroppen til fisk, dyr og mennesker. Kan gi nyreskader, beinskjørhet og økt risiko for kreft

Nikkel, man kan utvikle nikkelallergi, som gir hudproblemer

LES OGSÅ: Nussir: – Naturvernere raser mot Hammerfest kommune

Sink Mindre giftig, men i overdose kan den gi magesmerter, kvalme, oppkast og diaré. Over tid, forgiftning, kan det gi nedsatt immunfunksjon og redusert HDL.

NUSSIR sitt sjødeponi vil selvfølgelig ramme dyrene i Repparfjorden og videre ut Vargsundet m.m. Og kan det tenkes at noe av dette blåser på land med høststormene og om vinteren? Da kanskje bærmarkene rundt Repparfjorden rammes også?

For oss mennesker er helsen viktig. Hvem vil ha nevrologiske sykdommer? Kreft? Nedsatt immunforsvar? Smerter i muskler og ledd? Mageproblemer?

LES OGSÅ: Nussir-malmen solgt – megakontrakt på 10 milliarder

Vi tror at alle mennesker ønsker en frisk fisk på middagsbordet. Der man kan føle seg trygg for at fisken gir god helse. Den skal gi oss det vi trenger for oss selv og vår etterkommere. Den skal være noe vi fisker – som et yrke – og som hobby og rekreasjon med fiskestang.

På verdensbasis er bevaring av naturmangfold like viktig – om ikke mer viktig – som kampen for klima. Repparfjorden er en del av dette mangfoldet vi skal bevare. For næringsinteresser som er knyttet til dette. For oss alle, og ikke minst for fremtidens unge.

JA til en fortsatt levende fisk Repparfjord.