I 2016 ble det vedtatt at dette bygget skal bort. Siden har det skjedd lite

Årelang sak pågår fortsatt.