(iFinnmark)

Et langt politisk engasjement har egentlig lært meg at man først og fremst skal snakke om egen politikk, fremfor andre partiers. Men i denne saken klarer jeg faktisk ikke å la være.

Saken er kort og greit: Hvor står egentlig Hammerfest Sp i den betente saken om et tredje sykehus i Finnmark. Årsaken til mitt spørsmål baserer seg på følgende:

I valgprogrammet til Sp foran fylkestingsvalget i 2019 står følgende å lese « Vi vil opprette en fødeavdeling og akuttavdeling i Alta»

Dette ble gjentatt i valgbrosjyren til Senterpartiet.

Senterpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget uttalte i et leserinnlegg at de har et «ønske om et forsterka fødetilbud i Alta i form av en fødeavdeling med akuttfunksjon»

Senterpartiets nasjonale leder uttalte omtrent samtidig at de ville «utrede om det er mulig å ha en akutt- og fødeavdeling der. Vi vil ikke gjøre grep som går utover Hammerfest sykehus.

Helsepolitisk talsperson i partiet var ute og frontet at de ville ha en «fødeavdeling i Alta med nødvendige akuttfunksjoner»

Denne saken er svært viktig for befolkningen i Hammerfest og har vært det i lang tid. Det er derfor etter min mening betimelig å stille dette spørsmålet. Med forbehold om sviktende hukommelse så mener jeg at Sp i Hammerfest sto på valgkamp og proklamerte at de var mot ett tredje sykehus i Finnmark.

Det som etter min mening er frustrerende i denne saken er at det skapes en forståelse for at et tredje sykehus ikke utgjør noen endring for de allerede etablerte sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. Dette stemmer ikke.

La meg ta et enkelt eksempel:

Det er i dag 3 sykehus i Helse Nord som tar imot risikogravide.

Dette er UNN-Tromsø, Nordlandssykehuset Bodø og Hammerfest sykehus.

Risikogravide vil da være kvinner slik som

• Venter tvillinger

• Får fødselstart før uke 35

• Har barn i seteleie ved termin

• Diabetes i svangerskapet slik som krever insulin

• BMI over 35 ved svangerskapets begynnelse

• Alvorlig svangerskapsforgiftning

• Lite fostervann i slutten av svangerskapet

• Foster med lav fødselsvekt

• Kvinner med alvorlig svangerskapsforgiftning.

Med tre fødeavdelinger med akuttfunksjon i Finnmark så vil kvinner i punktene ovenfor måtte føde på UNN-Tromsø da Hammerfest sykehus vil få samme status som Kirkenes (fødeavdeling uten risikofødsler).

I 2020 var det drøyt 600 fødsler i Finnmark. Vi vet ikke eksakt hvor mange som vil falle under tilstander beskrevet ovenfor da dette uansett vil variere. Føden ved Hammerfest sykehus har estimert at de vil måtte sende et sted mellom 60-80 fødende til UNN hvis Hammerfest mister sin status som avdeling hvor det kan foregå risikofødsler. Disse kvinnene vil da komme fra hele Finnmark og må belage seg på å bo i Tromsø i påvente av fødselen når tilstanden er kjent. Ved ukjent tilstand så vil det igjen utløse et behov for ambulansefly.

For barneavdelingen så vil færre fødsler og færre fødsler med komplikasjoner føre til færre nyfødte å ivareta. Barneavdelingen har i dag 3 intensivsenger.

Til slutt så er det mulig dette vil ha konsekvenser for utdanning og rekruttering. Det kan bli vanskeligere å utdanne egne spesialister innenfor gynekologi, barnemedisin og anestesi. Det kan bli mindre faglig interessant for fagfolkene, og dermed påvirke rekrutteringen.

Det er disse konsekvensene vi snakker om. Er det disse konsekvensene Sp støtter?

Jeg venter spent på svaret.