Haukland om skatteoppkreverkontorene: - Vi får 25 nye arbeidsplasser i Finnmark

– Nå er det ikke snakk om sentralisering for sentraliseringens skyld, men vi vil prøve å gjøre noe med arbeidskriminaliteten, forteller Marianne Haukland.