Har tatt 7,5 kilo amfetamin

Foto fra et av amfetaminbeslagene (foto: Politiet)

Foto fra et av amfetaminbeslagene (foto: Politiet)

Finnmark politidistrikt har i løpet av sommeren etterforsket flere større narkotikasaker.

DEL

(iFinnmark) Finnmark politidistrikt har i løpet av sommeren etterforsket flere større narkotikasaker som knyttes til narkotikamiljøer i Vest-Finnmark. Totalt 5 personer er siktet i sakene og det er gjort beslag av omlag 7,5 kg amfetamin og en større mengde kokain. Det melder politidistriktet i en pressemelding.

Tatt i Alta

I juni ble en mann i 30-årene, svensk statsborger, pågrepet på en adresse i Alta. Politiet gjorde da beslag av om lag 2 kg amfetamin og om lag 200 gram kokain.

– Mannen sitter fortsatt i varetekt og politiet tar sikte på at saken hans kommer opp for retten i løpet av høsten. Han er fengslet med bakgrunn i bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare. Mannen hadde vært etterlyst av utenlandske myndigheter i lengre tid for straffbare forhold i andre land, før han ble pågrepet i Alta, opplyser Torstein Pettersen, avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt.

Ett par uker senere gjorde politiet i Hammerfest ett enkeltbeslag av amfetamin på om lag 2,5 kg. En kvinne og en mann, begge i 30-årene og med tilknytning til Hammerfest og Lakselv, er siktet i saken. Begge ble varetektsfengslet, men er nå løslatt etter å ha avgitt forklaringer i saken.

LES OGSÅ: To personer varetektsfengslet etter stort narkobeslag

Samarbeidet med annet distrikt

Som følge av etterforskningen ble en mann i 30-årene med tilknytning til Alta, i juni pågrepet ved Kongsvinger i Hedmark.

– Her ble det gjort beslag av om lag tre kg amfetamin som politiet mener i stor grad var tiltenkt narkotikamarkedet i Alta. Videre etterforskning førte til en pågripelse i Alta av en mann i 20-årene. Førstnevnte sitter fortsatt varetektsfengslet, mens sistnevnte ble løslatt etter avhør. Finnmark Politidistrikt har fått god bistand fra Innlandet Politidistrikt med etterforskning i denne saken, melder politiet.

– Flere av de siktede har erkjent de faktiske forhold og sakene er fortsatt under etterforskning. Politiet ser ikke bort i fra at siktelsene kan bli utvidet til å gjelde en større mengde en det som faktisk er beslaglagt, opplyser Pettersen.

Politiet ser ingen umiddelbare knytninger mellom de tre store beslagene, men videre etterforskning vil kunne avdekke om så er tilfelle.

– Mange aktører på markedet

Sakene etterforskes av Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning med bistand fra Hammerfest politistasjon.

Finnmark politidistrikt er tilfreds med å ha stanset en betydelig mengde narkotika i å havne i lokalmiljøene. Amfetaminbeslagene utgjør om lag 75.000 brukerdoser, opplyser distriktet i pressemeldingen.

– For politiet er det viktig å få tatt ut aktører i narkotikamiljøet som forsyner Finnmark med store mengder narkotika. Det er ødeleggende for både enkeltindivider, familier og nærmiljøer i bygder og byer i distriktet. Politiet er klar over at det er mange aktører på markedet og vil i det videre fortsette med å identifisere og avdekke personer og grupperinger som driver med denne virksomheten, sier Torstein Pettersen.

Artikkeltags