Har fått inn meldinger om gaupeobservasjoner: – Det er ikke utenkelig

Viltnemnda i Måsøy kommune har fått meldinger om observasjoner av to gauper i et boligfelt.