Fylkeslegen ber kommunene finne ut hvordan de kan bidra i Moria-krisen – dette sier ordførerne

Fylkeslege Anne Grete Olsen oppfordrer alle kommuner til å engasjere seg i en planlegging av mottak av flyktninger fra Moria leiren i Hellas. iFinnmark har loddet stemningen i kommunene.