Finnmarksfirma danker ut de store nasjonale og internasjonale konkurrentene: – Det er ganske fint at vi nå er kommet dit

– Denne avtalen betyr mye for oss, for nå får vi fotfeste også i Nordland. Vi har blitt en nasjonal leverandør, og leverer over hele landet, sier Jens-Harald Jenssen.