Ferske tall viser færre politiårsverk – ber politimesteren svare for prioriteringen

Bengt Rune Strifeldt står fast ved at regjeringen har økt antallet stillingshjemler hos politiet med 50.