(iFinnmark)

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok tirsdag 9. oktober å gi fylkeskulturprisen til de to musikerne fra Alta.

Det skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Øverli og Buljo har i løpet av sin lange musikk-karriere vært viktige ambassadører for Finnmark og for den samiske kulturen. Gjennom Duo Maret formidler sine historier gjennom folk-pop melodier og joik.

– Duo Maret har gjennom sitt ekte musikkuttrykk og sin unike formidlingskraft bidratt til positiv omdømmebygging av Finnmarks kultur generelt og samiske musikktradisjoner spesielt, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken gjennom pressmeldingen.

Fylkeskulturprisen er på 30.000 kr og skal gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i fylket, og som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige.

Prisen deles ut den 17. oktober i Vadsø.

Totalt var 18 kandidater foreslått til årets pris. De 18 er:

 • Ebba Joks/Tana kulturskole
 • Duo Maret/Marit Hætta Øverli og Klemet Anders Buljo
 • Sørøyrocken
 • Arvid Petterson
 • Dáiddadállu
 • Máret Sárá
 • Kjell Magne Stålsett
 • Nordvågen Skole og Ungdomskorps/Dan Oliver Wasa
 • Honningsvåg Blandakor
 • Jorid Jacobsen
 • Vadsø Jazzklubb/Varangerfestivalen
 • Roger Albrigtsen
 • Gamle Mårøy venneforening
 • Elle Marja Eira
 • Samovarteateret/Bente Andersen
 • Anne Therese Eriksen
 • Hammerfest kulturskole/Liisa Tuomaala
 • Biret Elle Láilá/Laila Somby Sandvik