(iFinnmark)

Alle forslagene begrunnes med at kandidatene har lagt ned en ekstraordinær og særlig innsats for sitt lokalsamfunn.

Disse er foreslått:
Nervei Veilag, Sørøyrocken, Maria Sotkajærvi, Øksfjord, Lysthuset/Varanger Kite Center v/Asbjørn Larsen, Austertana, Billefjord IL v/Ørjan Langsholt, Hans Henrik Kristiansen, Vestre Jakobselv, Gjesvær Bygde- og Idrettslag, Aronnesrocken, Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord, Arne Karlstrøm, Langfjordbotn, Veidnes Bygdelag, Arne Pettersen m/familie, Austertana og Børselv Kvenforening.

Prisen skal tildeles noen som har gjennomført tiltak og aktiviteter som har bidratt og stimulert til økt bolyst, et godt omdømme og gjort små steder og kommuner i Finnmark mer attraktive. Prisen kan tilfalle lag, foreninger, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i fylket.

Avgjørelsen tas av fylkesutvalget 20. september.