Far mishandlet sine barn flere ganger: – Barna levde i frykt

Mannen nektet for det.