(iFinnmark)

Jeg hadde håpet å slippe å skrive mer om sykehusdebatten i vestfylket. Nå ser jeg imidlertid at debatten i Alta i større grad har beveget seg bort fra tall (Alta er større enn Hammerfest) og over til følelser, spesielt vordende mødres bekymring for et godt fødetilbud. Dette skal vi selvfølgelig ta på alvor. Av natur er jeg en lukket person, som i liten grad deler følelser med andre, hverken positive eller negative. I denne saken vil jeg likevel dele min tanker med leserne, siden dette har relevans til sykehusdebatten i Finnmark.

LES OGSÅ: «Det finnes én mulig vei til fødeavdeling i Alta. I så fall må fødeavdelingene i Kirkenes og Hammerfest legges ned»

På 70-tallet bodde jeg i Bærum og giftet meg i 1976 med ei jente fra Børselv i Porsanger.To år senere ble hun gravid og siden hun var i risikosonen, 38 år og førstegangsfødende, fikk hun tilbud om forsterdiagnostikk, siden Downs syndrom øker sterkt med mors alder. Jordmora fortalte i tillegg at også en fostervannsprøve ikke var uten risiko. Hun valgte på denne bakgrunn å takke nei. Dette var antagelig hennes eneste sjanse til å få et etterlengtet barn, og vi var begge forberedt på problemene med et eventuelt funksjonshemmet barn.

Selv om vi bodde i Bærum, ble hun ikke satt opp til å føde på Bærum sykehus, men ble i stedet satt opp på Rikshospitalet, som har Norges fremste fødeavdeling for risikofødsler. Dessverre kom riene 9 uker for tidlig og jeg kjørte henne derfor rett til Rikshospitalet I Oslo. Der fødte hun sønnen vår som omgående ble overført til prematuravdelingen. Selv dro jeg på jobb, men fikk lite gjort. Tankene kvernet omkring spørsmålet om konas tilstand og ikke minst om barnets tilstand, ville han dø eller bli sterkt funksjonshemmet. Han veide på dette tidspunkt ned mot 1,6 kilo. Heldigvis gikk det godt. Gutten hang etter i utvikling helt frem til skolealder, men derfra har det gått rett opp og han er i dag i god stilling med kone og tre vellykkede barn.

Jeg er svært glad for at barnet vårt ble født på det fremste sykehus for risikofødsel, som jeg mener er viktigere enn nærhet. For å styrke denne type kompetanse, diskuteres det i dag sammenslåinger og ikke økt antall fødeavdelinger. Flere steder risikerer man å miste sin fødeavdeling til fordel for en større fødeavdeling. Dette diskuteres i Lofoten, i Agderfylket og ikke minst i Møre og Romsdal, hvor det er planlagt at føde- og akuttavdeling i Kristiansund ( 24.000 innbyggere) overføres til Molde (32.000 innbyggere).

LES OGSÅ: Alta Ap trakk alle sine listekandidater. – Om vi er sure? Vi er skuffet men gir oss aldri

Klarer aksjonistene å få gjennomslag for to sykehus i vestfylket, risikerer vi i følge Ole Gunnar Ballo at disse to vil bli for små og vil bli nedlagt til fordel for Tromsø. Da har de samme aksjonistene gjort mødrene i Alta og Hammerfest en virkelig bjørnetjeneste.