Gå til sidens hovedinnhold

«Er vi bare tusseladder i deres øyne?»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(iFinnmark)

Ser i ukeslutt FD 19.11.21, hvor det skrytes nesten uhemmet av Alta; alt de får til. Da er det rart at så mange i Alta er så misfornøyde, har de ikke stort sett fått alt dem peke på?

Da Finnmark Dagblad, som ifra sin begynnelse hadde hovedkontoret i Hammerfest, søkte ny leder, ble en fra Alta ansatt. Han skulle pendle, ha to kontor, ett i Hammerfest og ett i Alta. Om vedkommende pendler i dag, ja det vet jeg ikke? Jeg kan huske at dersom det ble ansatt ny, så kunne vedkommende ha kontor i Hammerfest igjen. Og trykkeriet skulle ikke legges ned. Ikke lenge etter var trykkeriet i Hammerfest borte, avisa skulle trykkes i Alta.

Etter nedleggelsen av NRK i Vadsø og oppbygging i Alta, ble det fra NRK fortalt at Vadsø skulle være et sterkt andrekontor. Ikke lenge etter var det glemt, stillingene ble plukket bort, og en av stillingene skulle til Hammerfest. Den ble lagt ned før den kom, og da var Vadsø blitt et lite kontor.

Les også

«Er det rart Alta-væringene vurderer å forlate det synkende skip Finnmark?»

NRK Finnmark fungerer dårlig i dag. De fleste begivenheter, store og små utenfor Alta, blir stort sett forbigått i stillhet, og en del gjemt bort under nrk.no, som verken ses eller høres i Finnmarkssendinga eller Nordnytt. En av begrunnelsene for nedleggelsen i Vadsø, var at det ville bli færre folk i Øst-Finnmark. Hvor kom disse opplysningene fra?

Finnmarkssykehuset har bygd Klinikk Alta, de har flott fødestue, røntgen og mye mer, – beste helsetilbud i Finnmark, i tillegg til sykehuset i Kirkenes og Hammerfest. Under innvielsen sto demonstrantene utenfor, de var så misfornøyd.

Hammerfest trenger ny større flyplass, noe Altas politikere har gjort alt for å hindre i mange år. Øysamfunnene i Vest-Finnmark trenger god båtforbindelse til Hammerfest, som er deres kommunesenter og hvor Vest-Finnmark sykehus ligger. I stedet har fylkets samferdselsavdeling gjort båtforbindelsen stadig dårligere i flere år.

Det er mange faktorer som gjør at folketallet i Finnmark synker. Det tas bort en arbeidsplass her og en arbeidsplass der, det sentraliseres, flyttes og legges ned. En av de viktigste faktorer for vekst og utvikling er god kommunikasjon. Gode veier, god båtforbindelse til veiløse samfunn, og god flyforbindelse er alfa og omega. Det er selvsagt flere viktige faktorer, men er ikke dette på plass, sliter Finnmark. Vi må ha politikere som tør se, tørr å si ifra, tørr å slå i bordet og tørr å satse, arbeide for de mindre samfunn, og ikke bare for dem som roper høyest og skal ha alt fordi dem er størst. Hvordan i alle dager skal mindre steder klare å vokse da?

Finnmark har store ressurser som kan gi oss mange flere arbeidsplasser, vi har fisk, fiskeoppdrett, olje, gass, mineraler, reindrift og god plass for turisme, friluftsliv og rekreasjon.

Det er rart å høre «de høye stemmer» fortelle oss finnmarkinger at vi ikke klarer oss uten Alta. NRK Finnmark og Finnmarks aviser; bør dere ikke framsnakke folket som vil bo i Finnmark, og da som eget fylke? Eller er vi bare tusseladder i deres øyne, og kan takke oss selv for å bli nedsnakket av FD, – i tillegg til å bli gjemt bort under NRK.no?

Skulle Alta bli i Troms, bør det her i vest satses mer på Lakselv, som har en god flyplass og mange muligheter. Jeg tror faktisk Finnmark vil klare seg bra uten Alta, og vi kan vel ikke tvinge folk til å være finnmarkinger dersom dem ikke vil?

Kommentarer til denne saken