Disse starter opp, mens denne bedriften måtte gi tapt

Kun en bedrift har gått under den siste uken.