Disse får fiske i Altaleva: Fredrikke er nummer 1 på listen