Dette er smittesituasjonen i alle finnmarkskommunene nå

Så mange er smittet totalt.